Obowiązek oceny wyjaśnień spoczywa na zamawiającym

Zamówienia publiczne

Zamawiający nie może oczekiwać, że wykonawca przygotuje wyjaśnienia, następnie samodzielnie je oceni, a jeśli ta ocena jednak nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu, to wtedy...

16.08.2014

Ilość dodatków uzależniona jest od liczby dzieci

Samorząd terytorialny

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje na każde z dzieci urodzonych podczas jednego porodu orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

15.08.2014

CIT: sama faktura nie tworzy kosztów

Jeżeli faktura nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji dokonanej między podmiotami, to określony w niej wydatek nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z wyroku WSA w...

12.08.2014

VAT: żonie nie podarujesz bez podatku

Nieodpłatne przekazanie towarów handlowych żonie przez męża, przy nabyciu których mężowi przysługiwało prawo do odliczenia, podlega VAT, przy czym czynność ta nie powinna być udokumentowana fakturą....

12.08.2014

SA: awaria samolotu to nie powód, by pozywać biuro

Jeżeli turyści nie wsiedli do podstawionego samolotu i ich pozew grupowy nie zawiera żądania zapłaty odszkodowania, to nie mogą domagać się spełnienia świadczenia zastępczego, czyli wylotu inną...

11.08.2014

Niewłaściwy dobór słów jest omyłką pisarską

Omyłki pisarskie stoją na równi z błędami pisarskimi lub rachunkowymi. Są to zatem omyłki polegające na tym, że wyrażono coś, co jest niezgodne z tym co myśli dany podmiot, a zostało wypowiedziane...

11.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski