Sprawę zgłosili Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe X Wydział Karny. Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych są zgodne z art. 2 i 7 oraz z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał potwierdził stanowisko ministra finansów, że wprowadzenie ustawy o grach hazardowych miało na celu ochronę przed uzależnieniami od hazardu oraz wzmocnienie kontroli nad rozwijającym się rynkiem gier hazardowych.

TK potwierdził również, że wprowadzenie ustawy o grach hazardowych było uzasadnione interesem publicznym, uzasadnione było również ograniczenie działalności gospodarczej w zakresie gier hazardowych.

TK nie podzielił stanowiska sądu pytającego, zgodnie z którym przepisy obowiązujące przed wejściem w życie ustawy o grach hazardowych wystarczająco regulowały rynek gier hazardowych.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczne.​