W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się rolnik będący właścicielem i dzierżawcą gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Na jednej z jego działek od 65 lat stoi słup wysokiego napięcia. Obecnie, ze względu na zły stan urządzeń (słupów i przewodów), nastąpi przebudowa infrastruktury. Nieruchomość właściciela gruntów została obciążona służebnością przesyłu. Właściciel gruntów otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie.

Właściciel uważa, że skoro jest posiadaczem gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych za odpłatne ustanowienie służebności przesyłu, gdyż do służebności przesyłu – zgodnie z art. 3054 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o służebnościach gruntowych. Co za tym idzie podatnik jest zwolniony z odprowadzenia podatku od odszkodowania – wynagrodzenia, które otrzymał od spółki za służebność przesyłu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o PIT.

Fiskus się zgodził. Uznał jednak, że do wynagrodzenia otrzymanego przez rolnika zastosowanie będzie miał inny przepis niż sam wskazał. Wskazał, że art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o PIT obejmuje wynagrodzenia otrzymywane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i ma zastosowanie do dochodów osoby fizycznej otrzymanych z tego tytułu po 1 stycznia 2014 r. Zatem, wynagrodzenie, które rolnik otrzymał z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy. Na podatniku nie ciąży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu, a na spółce, która to wynagrodzenie wypłaciła nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT, na który powoływał się rolnik, miałby zastosowanie w przypadku gdyby wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu zostało wypłacone przed 1 stycznia 2014 r. Jednakże wypłata wynagrodzenia z tego tytułu została dokonana pod koniec 2014 r. lub na początku 2015 r.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 lutego 2015 r., sygn. akt IBPBII/1/415-967/14/MK, LEX nr 254714

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego