Małżeństwo Leszek i Aneta S. wraz z dwojgiem dzieci i babcią muszą opuścić mieszkanie, które zajmowali przez 20 lat. Mieszkanie znajduje się przy al. Waszyngtona w Warszawie składa się z dwóch pokoi i liczy 50 metrów kwadratowych. Powodem jest nakaz eksmisji, tytuł egzekucyjny dostali 22 stycznia 2013 r. Od tego czasu małżeństwo odwołuje się do komendanta głównego policji, ministra spraw wewnętrznych i do sądu.
Bezpośrednim powodem wystawienia takiego tytułu była śmierć osoby uprawnionej do lokalu - policjanta, ojca skarżącego Leszka S.
Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służbowego jest przeprowadzana w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Osoby zobowiązane do opuszczenia mieszkania nie mają prawa do lokalu socjalnego czy nawet pomieszczenia tymczasowego. Eksmitowani z policyjnego mieszkania mogą ubiegać się o najem lokalu komunalnego jak pozostali obywatele.
Minister spraw wewnętrznych w kwietniu 2014 r. podtrzymał postanowienie wojewody mazowieckiego o opuszczeniu lokalu.
Leszek S. i jego żona Aneta odwołali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przed sądem stwierdzili, że nie mogą się wyprowadzić do dalszej rodziny, która ich nie przyjmie. Skarżący starają się w urzędzie miasta o przyznanie mieszkania komunalnego, lecz otrzymali decyzję odmowną. Środek egzekucyjny zastosowany przez wojewodę mazowieckiego - ich zdaniem - jest zbyt uciążliwy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę i utrzymał w mocy postanowienie ministra.  Nie stwierdzono  naruszenia art. 33 par. 1 ust. 8 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Według tego przepisu Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego. WSA jednak uznał, że nie ma podstaw do uchylenia decyzji. Sąd nie bada przesłanek opróżnienia lokalu.- Zastosowany środek egzekucyjny był prawidłowy - powiedziała sędzia Danuta Kania. - Mniej uciążliwego środka, dla realizacji eksmisji - nie ma - dodała.

Sygnatura akt II SA/Wa 1071/14, II SA/Wa 1221/14, wyroki z 27 marca 2015 r.


ID produktu: 40155678 Rok wydania: 2015
Autor: Dariusz R. Kijowski
Tytuł: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz