Jak wynika z wniosku o wydanie interpretacji, uchwałą rady miasta wprowadzony został program skierowany do rodzin wielodzietnych, których członkowie są mieszkańcami miasta. Przygotowywany jest projekt uchwały wprowadzającej zapis o umożliwieniu rodzinom objętym programem korzystanie z refundacji biletów miesięcznych komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się. Podstawą do uzyskania refundacji będzie regulamin, który wraz ze wzorem wniosku zostanie wprowadzony w drodze zarządzenia wykonawczego przez prezydenta miasta. Refundacja z budżetu miasta biletów miesięcznych komunikacji miejskiej ma być przekazywana na podany przez rodzinę rachunek bankowy.

Jak zauważył organ podatkowy, powyższe wskazuje, iż przedmiotowa uchwała rady będzie aktem powszechnie obowiązującym na terenie gminy, o charakterze generalno-abstrakcyjnym, co oznacza, że normy w niej zawarte adresowane będą do wszystkich osób spełniających określone w niej warunki. W konsekwencji osoby, które spełnią określone w uchwale przesłanki będą mogły korzystać z przyznanej na jej podstawie refundacji biletów komunikacji miejskiej. Tym samym, świadczenia te nie będą miały charakteru indywidualnego i nie będą powodowały powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osób uprawnionych do korzystania z tej refundacji.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż ww. refundacja biletów komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin wielodzietnych nie będzie stanowiła przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym na urzędzie miasta nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 sierpnia 2015 r., IBPB-2-1/4511-152/15/MK

Omówienie p[ochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł