Nie zawsze wynajmujący mogą skorzystać z ryczałtu

Wynajem mieszkań w sposób zorganizowany i ciągły spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej i nie może być opodatkowany 8,5 proc. ryczałtem - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w...

03.08.2015

NSA: droga bez pobocza - plan nieważny

Droga musi zawierać pobocze, jeśli przewiduje się poruszanie po niej pieszych - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.- Jeżeli założenia graficzne projektu nie przewidują pobocza na całym odcinku...

03.08.2015

SN: wyprane pieniądze to też przedmiot przestępstwa

Przedmiotem przestępstwa prania brudnych pieniędzy mogą być przechowywane na rachunku bankowym pieniądze odpowiadające wysokości równej wartości osiągniętych korzyści majątkowych, których dotyczyło...

31.07.2015

WSA: modernizacja urządzeń też stanowi cel publiczny

Budownictwo

Nie tylko budowa ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, ale również ich modernizacja stanowi cel publiczny w...

31.07.2015

SA: maszynista winny spowodowania katastrofy

Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w środę orzeczoną przez sąd pierwszej instancji karę 3 lat i 3 miesięcy więzienia dla maszynisty oskarżonego o nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu kolejowym,...

29.07.2015