WSA: treść informacji publicznej należy skonkretyzować

Samorząd terytorialny

Aby skutecznie domagać się udostępnienia informacji publicznej wnioskodawca powinien wskazać jakiej informacji oczekuje poprzez wskazanie jej zakresu, przedmiotu lub innych danych pozwalających...

10.08.2015

SN: brak dokumentów do potrącenia zapłaty

Kaucja na zabezpieczenie należytego wykonania umowy niesłusznie została potrącona przez spółkę, gdyż dokumenty przez nią przedstawione nie były wystarczające - stwierdził Sąd Najwyższy uznając, że ma...

09.08.2015

SA: dowód z zeznań stron ma charakter pomocniczy

Dowód z przesłuchania stron nie służy umożliwieniu stronie ustosunkowania się do zebranego wcześniej materiału dowodowego, ale złożeniu zeznań o faktach, które nie zostały dostatecznie wyjaśnione -...

08.08.2015

Nawet orzeczenie TSUE nie pokona przedawnienia

Wniosek o zwrot nadpłaty w VAT, złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jest bezskuteczny, nawet w sytuacji, gdy ta nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału...

07.08.2015

SN: szkoda w skardze tylko rzeczywista

Szkoda, której uprawdopodobnienie jest konieczne w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, musi mieć charakter rzeczywisty. Nie spełnia tego wymagania odwołanie się do...

07.08.2015

NSA: wyrok sądu arbitrażowego tylko po polsku

Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, że problem dostępu osób trzecich do wyroków trybunałów arbitrażowych rozstrzyga sąd, któremu trzeba przedstawić polską wersję dokumentów.

06.08.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski