SN: dłużnika nie ma, ale wierzyciela trzeba spłacić

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki akcyjnej będącej dłużnikiem nie wyłącza ochrony jej wierzycieli - uznał Sąd Najwyższy uwzględniając skargę kasację banku,...

17.09.2015

SN: była żona żołnierza nie starci mieszkania

Prawo do korzystania z osobistej kwatery stałej w okresie obowiązywania ustawy z 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, która ustała wskutek rozwodu...

16.09.2015

PIT: pracownik nie płaci podatku za nocleg w hotelu

Ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci...

15.09.2015

SA: ubezwłasnowolnienie tylko w ostateczności

Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił postanowienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym niepełnosprawnego intelektualnie. Zdaniem sądu decyzje takie muszą być podejmowane w zgodzie z Konstytucją RP i...

15.09.2015