Wezwanie do uzupełnienia dokumentów musi być precyzyjne

Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie powinno być oparte na zasadzie przypadkowości, a pewności. W konsekwencji, wykonawca nie może domyślać się, o co konkretnie chodzi zamawiającemu w...

09.11.2014

SN: dyżury lekarzy rozliczane w okresach tygodniowych

Sąd Najwyższy stwierdził, że w czasie 37 godzin 55 minut tygodniowej pracy lekarza mieszczą się godziny dyżuru. Natomiast praca wykonywana w czasie powyżej tej normy - powinna być opłacana jak praca...

07.11.2014

NSA: kary dla sklepów z dopalaczami

Środki zastępcze używane zamiast środków odurzających, niezależnie od swoich fantazyjnych nazw należą do substancji zakazanych przez ustawę o zwalczaniu narkomanii i dlatego właściciele sklepów muszą...

06.11.2014

Sąd: zasady zmiany umowy kredytowej muszą być jasne

Umowa rachunku bankowego powinna precyzyjnie określać okoliczności w jakich bank może dokonać jej jednostronnej zmiany stwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podtrzymując decyzję Prezesa...

05.11.2014

Rada może wprowadzać zmiany w budżecie gminy

Samorząd terytorialny

Rada może zmniejszyć wydatki w budżecie gminy, nawet jeśli nie były one objęte inicjatywą uchwałodawczą wójta uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

05.11.2014

NSA: dyplom ukraińskiej uczelni w Polsce nic nie znaczy

Dyplomy wydawane przez Międzyregionalną Akademię Zarządzania Personelem w Kijowie nie są uznawane w Polsce, gdyż studia prowadzone metodą e-learningową muszą odbywać się w kraju - stwierdził Naczelny...

05.11.2014