W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka z o.o., która zamierza w przyszłości inwestować w udziały spółki z siedzibą na Malcie. Spółka maltańska będzie rezydentem podatkowym Republiki Malty oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Malcie. Zgodnie z prawem maltańskim, jej udziałowiec będzie jednak otrzymywać zwrot części tego podatku bezpośrednio z maltańskiego urzędu skarbowego lub też za pośrednictwem spółki maltańskiej. Spółka zapytała fiskusa czy otrzymany przez nią zwrot podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę maltańską od zysku będzie stanowił dochód/przychód z udziału w zyskach osób prawnych i czy będzie korzystał ze zwolnienia podatkowego.

Zdaniem spółki zwrot będzie stanowić dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych i będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że opisana wypłata środków stanowiąca zwrot podatku spółki maltańskiej na rzecz spółki nie może być uznana za przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Zdaniem organu z art. 10 ustawy o CIT wynika, iż dotyczy on zysku, który co do zasady, może podlegać podziałowi pomiędzy udziałowców. Jest to zatem zysk netto bowiem tylko taki zysk może być podzielony. Wszystkie wymienione przez ustawodawcę w art. 10 ustawy o CIT tytuły, choć nie wyczerpują pojęcia zysków z udziału w osobach prawnych, spełniają to kryterium. Zysk, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT nie jest zyskiem brutto, ale netto, a więc zyskiem po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pojęcie „zysk", o jakim mowa w tym przepisie nie obejmuje zatem podatku dochodowego, a tym samym zwrot tego podatku nie może być interpretowany, jako osiągnięcie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

W związku z tym zwrot podatku będzie stanowił przychód opodatkowany na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast dyskwalifikacja otrzymanych przez spółkę kwot, jako przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych powoduje, że zwolnienie wskazane w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 grudnia 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-625/15/JW

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł