WSA: mimo zatarcia skazania, policja dane przetwarza

Policja może przez 10 lat i dłużej przetwarzać dane osobowe skazanego za przestępstwo karne, mimo, że nastąpiło juz zatracie skazania. Wymaga tego obowiązek ściganie przestępczości w kraju i całej...

06.05.2015

Przewoźnik odpowiada za brak wydania biletu pasażerowi

Samorząd terytorialny

Brakiem wydania biletu za przejazd może być zainteresowany zarówno kierowca jak i jego pracodawca, zatem również podmiot wykonujący przewóz będzie podlegał karze za naruszenie tego obowiązku orzekł...

04.05.2015

SA: twierdzenia strony to nie uprawdopodobnienie

Wniosek o zabezpieczenie wymaga uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnieniem nie są same twierdzenia strony, lecz konieczne jest ich dodatkowe...

01.05.2015

NSA: mała elektrownia wodna nie szkodzi rybom

Środowisko

Legalizacja samowolnie wybudowanej małej elektrowni wodnej na Wkrze była zgodna z prawem - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Inwestycja nie wywarła negatywnego wpływu na środowisko - podsumował...

30.04.2015

NSA: trudno ustalić podstawy raportu o likwidacji WSI

Sąd stwierdził przewlekłość postępowania GIODO w sprawie wyjaśniania okoliczności sporządzenia raportu o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych z 2007 r. Wysyłanie korespondencji przez inspektora...

30.04.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski