Zamawiający nie może faworyzować dotychczasowego wykonawcy

Zamówienia publiczne

Opis przedmiotu zamówienia musi być dokonany w taki sposób, by możliwości konkurowania wykonawców były rzeczywiste, a nie pozorne. Postanowienia SIWZ, które już na wstępie postępowania eliminują...

31.08.2015

Miejsca sprzedaży alkoholu nie mogą być zbyt blisko szkół

Samorząd terytorialny

Umiejscowienie punktów sprzedaży alkoholu w odległości 5 metrów od szkół nie tworzy warunków chociażby motywujących do powstrzymywania się od jego spożywania uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we...

31.08.2015

SA: kara umowna ma mobilizować do wykonania umowy

Sąd Apelacyjny w Katowicach przypomniał, że kara umowna jest tzw. surogatem odszkodowania za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej,...

30.08.2015

Zasiłki z Wielkiej Brytanii są zwolnione z PIT

Bank nie może pobierać zaliczek na podatek dochodowy od otrzymywanych z Wielkiej Brytanii świadczeń - zasiłku dochodowego dla osób niezdolnych do pracy oraz składnika zapomogowego - stwierdził...

27.08.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski