SA: umowa darowizny może zawierać dodatkowe klauzule

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wskazał, że choć umowa darowizny ze swej istoty ma charakter darmy, to jednak nie oznacza to, że nie może nakładać określonych zobowiązań na osoby obdarowane. Mimo tego...

23.08.2015

NSA: e-program śledczy używany przez CBA jest tajny

Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie dowie się, czy CBA korzysta z technicznych możliwości śledzenia rozmów telefonicznych oraz internetu za pomocą słów kluczowych. Skoro CBA zwalcza korupcję, to...

20.08.2015

Wykonawca nie może domyślać się treści SIWZ

Zamówienia publiczne

Zamawiający powinien dokładnie sprecyzować swoje wymagania wobec oferentów w treści SIWZ. Wykonawcy bowiem w żaden sposób nie mają obowiązku domyślania się treści specyfikacji orzekła Krajowa Izba...

19.08.2015

SN: odszkodowanie za sprzedaną linię kolejową

Polskie Koleje Państowe nie dopilnowały terenu i torów, po których jeżdżą pociągi, co zakończyło się dla nich wypłatą odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Jednak to nie koniec...

19.08.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski