Procesy za "naruszenie miru" w PKW – odroczone

Samorząd terytorialny

Stołeczny sąd odroczył w sobotę procesy pięciorga osób, oskarżonych w trybie przyspieszonym za naruszenie miru domowego w związku z okupowaniem siedziby PKW. Sąd zwolnił je też z aresztu.

22.11.2014

G. Braun i czwórka innych sądzona za wtargnięcie do PKW

Samorząd terytorialny

Przed stołecznym sądem w sobotę po południu zaczęły się dwa procesy pięciorga osób, oskarżonych przez policję w trybie przyspieszonym za naruszenie miru domowego w związku z wtargnięciem do PKW.

22.11.2014

WSA: ukarany milicjant nie może być policjantem

Milicjant wydalony ze służby w 1989 r. w wyniku wymierzenia kary dyscyplinarnej nie będzie służył w Policji, gdyż rozkaz personalny mieścił się w granicach obowiązującego wówczas prawa i nie udało...

22.11.2014

SSE: dwa zezwolenia i jedna księgowość

Prowadzenie przez spółkę działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w oparciu o dwa zezwolenia, nie skutkuje po jej stronie obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej...

20.11.2014