SN: fałszywe zaświadczenie wydane zabużanom

Gdy do niesłusznego uzyskania korzyści z majątku skarbu państwa dochodzi bezpośrednio na mocy samej czynności prawnej lub decyzji administracyjnej przenoszącej własność lub inne prawo majątkowe, sąd...

09.05.2015

Wykonawca nie może utajnić listy powiązań kapitałowych

Zamówienia publiczne

Lista powiązań kapitałowych nie może zostać utajniona przez wykonawcę. Dane takie, jak nazwy firm i ich adresy, nie mogą stanowić informacji o charakterze organizacyjnym, bo nie zawierają informacji...

08.05.2015

WSA: samowoli budowlanej nie można domniemywać

Budownictwo

Instytucja rozbiórki nie działa automatycznie, nakaz rozbiórki jest bardzo daleko idącym środkiem rodzącym poważne skutki materialne, z tego względu nie można stosować go w sytuacjach kiedy nie do...

08.05.2015

WSA: umowa koncesyjna to tajemnica przedsiębiorstwa

Rolą ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest zastępowanie organów kontroli - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i oddalił skargę na ministra infrastruktury, który...

07.05.2015

WSA: fotokopia mandatu karnego jest informacją publiczną

Samorząd terytorialny

Rozstrzygnięcie w formie mandatu karnego oraz protokół z czynności kontrolnych sporządzonych przez funkcjonariusza jest informacji publiczną orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

07.05.2015

SN ma problem z warunkami rozwiązania adopcji

Dorobek orzecznictwa nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest dopuszczalnym rozwiązanie przysposobienia, jeśli w nowo skonstruowanej rodzinie powstały znaczne trudności...

06.05.2015

PIT: opodatkowanie według skali nie wyklucza ryczałtu

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może opodatkować przychody uzyskiwane w ramach spółki cywilnej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tak wskazał...

06.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski