SN: lekarz ukarany upomnieniem za niestaranność

Od sądu lekarskiego nie można wymagać takiej znajomości procedury karnej, jak od sądu powszechnego - stwierdził Sąd Najwyższy i utrzymał karę upomnienia dla lekarza, który dotkliwie poparzył...

30.09.2015

TK: czas pracy techników medycznych - konstytucyjny

Czas pracy techników nie był objęty trwałą ochroną , o charakterze konstytucyjnym. Tym samym nie sposób twierdzić, że prawo to utracili wraz z naruszeniem ochrony praw słusznie nabytych stwierdził...

29.09.2015

Kraków słabo walczy ze smogiem

Środowisko

Głośna uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego, która miała doprowadzić do likwidacji do 2018 r. pieców węglowych na terenie Krakowa, nie obowiązuje.

28.09.2015

Sprzedaż szablonów stron www bez zaliczki na PIT

Przychód z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych jest przychodem z praw majątkowych. W odniesieniu do tego rodzaju dochodów przepisy ustawy o PIT nie przewidują obowiązku uiszczania zaliczek...

28.09.2015