SN: dłużnika nie ma, ale wierzyciela trzeba spłacić

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki akcyjnej będącej dłużnikiem nie wyłącza ochrony jej wierzycieli - uznał Sąd Najwyższy uwzględniając skargę kasację banku,...

17.09.2015

SN: była żona żołnierza nie starci mieszkania

Prawo do korzystania z osobistej kwatery stałej w okresie obowiązywania ustawy z 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, która ustała wskutek rozwodu...

16.09.2015

PIT: pracownik nie płaci podatku za nocleg w hotelu

Ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci...

15.09.2015

SA: ubezwłasnowolnienie tylko w ostateczności

Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił postanowienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym niepełnosprawnego intelektualnie. Zdaniem sądu decyzje takie muszą być podejmowane w zgodzie z Konstytucją RP i...

15.09.2015

SN: łagodzenie skutków kryzysu z naruszeniem przepisów

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego, który nie zauważył, że pracodawca niesłusznie przedłużał wielokrotnie pracownikowi umowę na czas określony z pominięciem przepisu o zakazie przedłużania...

12.09.2015

SN: gmina ponosi skutki nieuchwalenia planu na czas

Gmina powinna wynagrodzić użytkownikowi wieczystemu brak potencjalnych możliwości korzystania z nieruchomości, gdy w terminie nie dopełniła obowiązku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego,...

11.09.2015

ETS: Polska przegrała z KE ws. regulowania cen gazu

Polska naruszyła unijne przepisy dotyczące wewnętrznego rynku gazu poprzez stosowanie regulowanych cen gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe - uznał w czwartek Trybunał Sprawiedliwości...

10.09.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski