Sąd Najwyższy: majowe eurowybory są ważne

Wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne - orzekł w czwartek Sąd Najwyższy. W głosowaniu, które odbyło się 25 maja tego roku, Polacy wybrali 51 europosłów.

07.08.2014

Nie zawsze trzeba płacić podatek za współwłaściciela

Budownictwo

Spółka będąc współwłaścicielem nieruchomości nie musi płacić podatku od nieruchomości za drugiego współwłaściciela firmę, która jest zakładem pracy chronionej, ustawowo zwolnionym z zapłaty tego...

07.08.2014

SN coraz przychylniejszy dla byłych żołnierzy

Żołnierz, który pełnił zasadniczą służbę wojskową w szczególnie trudnych warunkach nabywa prawo do wcześniejszej emerytury, gdy podjął pracę w szkodliwych warunkach w ciągu 30 dni od opuszczenia...

06.08.2014

VAT: uczestnik konferencji może też być turystą

Organizacja czasu wolnego od zajęć merytorycznych, czy transport uczestników konferencji w związku z organizacją czasu wolnego stanowią świadczenia, które nie są niezbędne do rzetelnego i właściwego...

06.08.2014

Brytyjska elektrownia wygrywa proces z rządem o subsydia

Środowisko

Największa brytyjska elektrownia węglowa Drax wygrała proces z Departamentem ds. Energii i Zmian Klimatu (DECC) odnośnie w sprawie nieprzyznania subsydiów na przestawienie jednego z bloków elektrowni...

05.08.2014

SN: planowaną drogę można zasiedzieć

Wpisanie planowanej drogi do ewidencji gruntów nie prowadzi do jej wyłączenia z obrotu prawnego orzekł Sąd Najwyższy. - Można ją zasiedzieć, gdy nalezy do osób trzecich przez przewidziany kodeksem...

04.08.2014