Niekorzystny dla Legii wstępny wynik arbitrażu

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) odrzucił wniosek Legii o warunkowe dopuszczenie do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Postępowanie odwoławcze będzie kontynuowane. Zostanie powołany sztab...

19.08.2014

Pośrednik pozbawia karty podatkowej

Podatnik w przypadku skorzystania z usług pośrednictwa w pozyskiwaniu turystów, utraci prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Tak wynika z interpretacji...

18.08.2014

Obowiązek oceny wyjaśnień spoczywa na zamawiającym

Zamówienia publiczne

Zamawiający nie może oczekiwać, że wykonawca przygotuje wyjaśnienia, następnie samodzielnie je oceni, a jeśli ta ocena jednak nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu, to wtedy...

16.08.2014

Ilość dodatków uzależniona jest od liczby dzieci

Samorząd terytorialny

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje na każde z dzieci urodzonych podczas jednego porodu orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

15.08.2014