SN: prawo do sądu nie jest dobrem osobistym

Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie nie jest dobrem osobistym, lecz konstytucyjnym prawem. Dlatego, że nie każdy obywatel prowadzi proces i staje przed sądem - stwierdził Sąd Najwyższy...

25.09.2015

Grunt jest leśny nawet bez lasu

Środowisko

Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania nie uprawnia do wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

23.09.2015

Zawieszenie działalności nie wyklucza PIT-36

Podatnik, który zarejestrował działalność gospodarczą, ale nigdy jej nie prowadził, a jednocześnie był zatrudniony jako pracownik, powinien złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 - wyjaśnił...

22.09.2015

PIT: odprawa nie jest odszkodowaniem

Istoty odprawy nie należy doszukiwać się w twierdzeniu, że tego typu świadczenie jest odszkodowaniem, czyli naprawieniem szkody lub straty, jaką pracownik poniósł w związku z pozbawieniem go...

22.09.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski