VAT: dla zwolnienia ważny jest też cel transakcji

Przy kwalifikowaniu nieruchomości, jako terenu przeznaczonego pod zabudowę konieczne jest również uwzględnienie gospodarczego celu transakcji, której przedmiotem była ta nieruchomość. Tak wskazał NSA...

02.04.2015

SN: 100 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć syna

Stopień doznanych zaburzeń psychicznych powstałych w następstwie śmierci osoby najbliższej wskazuje, iż suma 50 tys. zł zasądzona przez Sąd Apelacyjny jest niewspółmierna w stosunku do stopnia...

02.04.2015

WSA: rada gminy nie ustala zasad hodowli gołębi

Samorząd terytorialny

Rada nie jest upoważniona do wprowadzenia do regulaminu utrzymania czystości i porządku, zapisów dotyczących warunków utrzymywania gołębi uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie...

01.04.2015

TK: kąpiel raz w tygodniu - to nie poniżenie

Jedna ciepła kąpiel w tygodniu aresztowanego i skazanego, przy jednoczesnym dozwoleniu zwiększenia ilości kąpieli oraz zapewnieniu stałego dostępu do wody w celach nie stanowi nieludzkiego,...

31.03.2015

Ostry dyżur pielęgniarkom nie szkodzi

BHP

Jeśli szpital nie wpisze pracy personelu medycznego na oddziałach intensywnej terapii do ewidencji zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach, inspektor pracy nie może nakazać pracodawcy zmiany...

30.03.2015

WSA: sąd administracyjny nie ocenia pracy dyrektora szkoły

Samorząd terytorialny

Sąd administracyjny nie ocenia pracy dyrektora szkoły, bada jedynie czy jego odwołanie było poprzedzone wydaniem wobec niego negatywnej opinii oraz czy opinia ta została wydana w ramach przepisanej...

30.03.2015

Gmina nie musi wskazywać inkasenta z imienia i nazwiska

Skoro opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne czy krajobrazowe, to niewątpliwie najbardziej...

30.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski