NSA: mały sabotaż nie daje uprawnień kombatanckich

Tylko pełnienie służby w polskich podziemnych formacjach i organizacjach w latach okupacji hitlerowskiej, a nie uprawianie małego sabotażu jest podstawą do uzyskania uprawnień kombatanckich -...

18.07.2015

Sąd: najem mieszkania także po zmarłym partnerze

Można wstąpić w stosunek najmu mieszkania po zmarłym partnerze homoseksualnym - orzekł stołeczny sąd. Jak podała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, oznacza to uwzględnienie pozwu mieszkańca stolicy...

17.07.2015

Zamawiający nie może dzielić cen ofertowych na grupy

Zamówienia publiczne

Badanie ofert pod kątem wystąpienia rażąco niskiej ceny powinno się odbywać według takich samych kryteriów dla wszystkich cen ofertowych. Zamawiający nie może zatem dzielić ofert na te z wyższą i...

17.07.2015

Brak znaków akcyzy nie wyklucza opodatkowania w PIT

Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach bezprawia administracyjnego nie skutkuje uznaniem przychodów z tej działalności za przychody, do których nie stosuje się przepisów ustawy o podatku...

16.07.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski