Sąd: wspólnota nie może zakazać gry w piłkę

Wspólnota mieszkaniowa ma za zadanie realizować wspólny interes właścicieli nieruchomości. Nie może natomiast wprowadzać zakazów uderzjących w część z nich. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.

28.03.2015

Artysta grający koncerty korzysta ze zwolnienia z VAT

Świadczone przez artystę wykonawcę usługi kulturalne, polegające na graniu koncertów wspólnie z innymi artystami zatrudnianymi przez niego na podstawie umów o dzieło, korzystają ze zwolnienia od...

27.03.2015

WSA: bezzwrotna pomoc dla firmy nie jest dochodem

Samorząd terytorialny

Ustalając dochód dla potrzeb zasiłku okresowego, nie wlicza się bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

27.03.2015

CIT: o udziale gminy w podatku decyduje umowa o pracę

Określenie przez pracodawcę w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy przez konkretnego pracownika, przesądza o tym, która gmina uzyska odpowiedni, procentowo określony udział w CIT zapłaconym przez...

27.03.2015

NSA: nielegalnie zamontowane drzwi trzeba zamurować

Właścicielka budynku musi zamurować dodatkowe drzwi zamontowane bez pozwolenia, które wychodzą bezpośrednio na sąsiednią działką i znajdują się na granicy - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

27.03.2015

Akcyza: zamieszanie może zdecydować o opodatkowaniu

Sposób pobrania próbek materiału powinien być taki, by były one reprezentatywne dla badanego produktu, by gwarantował rzetelne jego zbadanie i wyniki odpowiadające rzeczywistemu składowi chemicznemu....

26.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski