Przedmiot zamówienia musi być odpowiednio opisany

Zamówienia publiczne

Opis przedmiotu zamówienia powinien być zrozumiały dla wszystkich wykonawców w taki sam sposób, nie może powodować rozbieżności interpretacyjnych - podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza.

14.06.2014