Czynsz z najmu nie jest opłatą targową

Samorząd terytorialny

Obowiązek zapłaty czynszu najmu za grunt oddany do używania, nie może być utożsamiany z obowiązkiem uiszczenia opłaty targowej należnej budżetowi miasta uznał WSA w Łodzi.

04.06.2014