Gmina nie zapłaci podwykonawcy za upadłego wykonawcę

Zamówienia publiczne

W sytuacji, gdy generalny wykonawca odstąpi od umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą, to zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zaległe wynagrodzenie orzekł Sąd Najwyższy.

14.07.2015

VAT: transakcja za 1 zł nie musi obchodzić prawa

Transakcja za 1 zł nie musi obchodzić prawa jeżeli cena była uzasadniona względami ekonomicznymi, które miały towarzyszyć tej transakcji. Tak wskazał WSA w Rzeszowie w wyroku z 11 czerwca 2015 r.

13.07.2015

SN: bank ponosi winę za spóźnione zablokowanie rachunku

Zawiadomienie o zajęciu długu z rachunku bankowego dłużnika oznacza, że bank ma bezzwłoczne zablokować rachunek, a nie dyskutować - stwierdził Sąd Najwyższy. Błędem i rażącą winą banku było wysyłanie...

13.07.2015

Zła pogoda nie uzasadnia naliczania kar umownych

Zamówienia publiczne

Zamawiający nie może naliczyć wykonawcy kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia, które są efektem błędów zamawiającego lub siły wyższej w postaci niesprzyjających warunków atmosferycznych...

11.07.2015

SN: szkoda w dochodach górnika po wypadku w kopalni

Przy określaniu wysokości renty dla górnika poszkodowanego w wypadku w kopalni nalezy brać pod uwagę opinię psychiatry i rozmiar stresu pourazowego dla określenia utraty zdolności do pracy -...

11.07.2015

Państwo płaci za niedostateczną ochronę turystów

Państwo polskie jest zobowiązane do zapłaty powódce odszkodowania ponieważ ustawodawca nie zapewnił jej ochrony na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki z którym zawarła umowę zgodnie z...

11.07.2015

Rada nie może żądać zgody na przetwarzanie danych

Samorząd terytorialny

Rada nie ma prawa żądać wyrażenia zgody od składającego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na przetwarzanie danych osobowych uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

10.07.2015

PIT: fiskus nie weźmie podatku za nocleg pracownika

Wartość finansowanych przez firmę noclegów i kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy nie może zostać uznana za przychód pracownika. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w...

09.07.2015