Prezydent miasta wymierzył właścicielce nieruchomości karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego pod reklamę bez zezwolenia zarządcy drogi.

Kobieta w odwołaniu argumentowała, iż nie można karać za eksponowanie reklamy na ścianie budynku, w sytuacji gdy daszek przeciwdeszczowy, który wystaje poza obręb reklamy o kilkadziesiąt centymetrów stanowi nierozłączny element tego budynku i znajduje się w tym miejscu niezmiennie od kilkudziesięciu lat.

WSA uznał, iż argumentacja właścicielki nieruchomości jest błędna.

W ocenie sądu lico budynku przebiega po powierzchni ściany, a daszek stanowi poziomy element architektoniczny, wysunięty przed lico dla osłony przed deszczem.

Zdaniem sądu organy prawidłowo przyjęły, że skoro linia graniczna pasa drogowego przebiega po ścianie budynku, to reklama umieszczona na tej ścianie wchodzi w przestrzeń pasa drogowego.

Zauważyć przy tym należy, że reklama zamontowana była w taki sposób, iż pomiędzy jej powierzchnią a powierzchnią ściany budynku istniała wolna przestrzeń.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Szczecinie z 19 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Sz 860/15, nieprawomocny