Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 października 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka tworząca gry komputerowe. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje z międzynarodowymi platformami dystrybucji programów i gier. Spółka dostarcza do podmiotu prowadzącego platformę kopię programu lub gry, które są następnie dystrybuowane za pośrednictwem platformy.

Wraz z dostarczeniem programu lub gry do platformy, spółka udziela na rzecz platformy obejmującej cały świat, niewyłącznej licencji na reprodukcję, użytek i modyfikację kodu źródłowego programu lub gry. Wysokość wynagrodzenia z tytułu udzielanej licencji nie jest znana w momencie jej udzielenia. Wynagrodzenie to określa się dla miesięcznych okresów rozliczeniowych, przy czym dla każdego okresu wynagrodzenie kalkulowane jest odrębnie, w zależności od osiągniętego poziomu sprzedaży. Platforma w ciągu 30 dni po końcu każdego miesiąca kalkuluje przychód, jaki osiągnął udostępniony produkt. Przychód ten jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia, który ujęty jest w formie raportu. Oznacza to, że do czasu wystawienia przez platformę raportu spółka nie jest w stanie określić wartości dokonanej sprzedaży. Innymi słowy - uzyskanie raportu umożliwia faktyczne zamknięcie miesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktura dotycząca każdego z okresów rozliczeniowych wystawiana jest w dniu uregulowania przez platformę należności z tytułu każdego z okresów rozliczeniowych, nie wcześniej niż w dniu uzyskania przez spółkę raportu.

Spółka uważa, że przychód podatkowy z tytułu udzielenia na rzecz platformy licencji powstanie w momencie udostępnienia przez platformę raportu rozliczeniowego. W momencie udzielenia licencji spółka nie jest bowiem w stanie ustalić wartości wynagrodzenia z tytułu licencji i jest ona ustalana z każdorazowym uzyskaniem od platformy raportu. W tym dniu spółka jest też w stanie określić kwotę osiągniętego przychodu.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że przychód z tytułu udzielenia na rzecz platformy licencji powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, a nie jak twierdzi spółka - w momencie udostępnienia jej przez platformę miesięcznego raportu rozliczeniowego tj. w terminie od dwudziestu pięciu do trzydziestu dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT wynika bowiem, że momentem powstania przychodu z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego, a nie dzień rozliczenia usługi przez kontrahentów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 października 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-260/15/AK

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł