Tak wskazał minister finansów w interpretacji zmieniającej z 27 października 2015 r. Sprawa dotyczyła skutków podatkowych zapłaty przez płatnika składek, które powinny być sfinansowane przez pracownika, wraz z odsetkami za zwłokę.

Do fiskusa zwróciła się firma, która w latach 2006-2008 sfinansowała zakup „kuponów podarunkowych” z ZFŚS, które następnie zostały wydane pracownikom. Inspektor kontroli ZUS zakwestionował jednak tą wypłatę zarzucając nieprawidłowość w podziale tych kuponów. W konsekwencji firma, jako płatnik składek została zobowiązana do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Firma naliczyła i oprowadziła do ZUS należne składki za lata 2006-2008 wraz z odsetkami.

Firma w momencie naliczania i opłacenia tych składek nie prowadziła już działalności i nie zatrudniała pracowników, w związku z czym nie mogła odzyskać składek zapłaconych za byłych pracowników, które zobowiązany był zapłacić. Zapytała więc fiskusowi czy z tytułu zapłaconych przez płatnika składek powstanie przychód po stronie ubezpieczonych w sytuacji, gdy byli pracownicy nie zwrócą już firmie należności - chodzi tu o składki, które winny być sfinansowane przez pracownika, tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne oraz zapłacone odsetki od tych składek. Firma zapytała też czy prawidłowo wystawiła informację PIT-11, w której wykazała ten przychód, jako przychód ze stosunku pracy. Firma uznała, że zapłacone składki wraz z odsetkami stanowią przychód byłych pracowników. Pracodawca zapłacił za nich składki, które powinny być finansowane z ich, tj. pracowników, środków.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że stanowisko firmy za prawidłowe. Minister finansów nie zgodził się jednak z kwalifikacją tego przychodu. Uznał, że nie jest to przychód określony w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, który należy wykazać w informacji PIT-11. Według ministra sfinansowanie ze środków własnych byłego pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, do zapłacenia których zobligowani byli ubezpieczeni (osoby fizyczne), stanowią dla tych osób przychód, który należy zakwalifikować, jako przychód z innych źródeł. Przychód ten nie podlega więc wykazaniu w informacji PIT-11, a w informacji PIT-8C.

Zmiana interpretacji indywidualnej z 27 października 2015 r., DD3/033/163/CRS/14

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł