W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, która zamierza świadczyć usługi likwidacji szkody w ramach ubezpieczeń zdrowotnych w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń, z wykorzystaniem własnego personelu i infrastruktury technicznej. Spółka przede wszystkim rozważa wprowadzenie modelu obejmującego pełną obsługę procesu likwidacji szkody. Chodzi tu o stworzenie i utrzymanie sieci podmiotów leczniczych, umożliwiającej ubezpieczonym bezgotówkowy dostęp do usług medycznych w ramach posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikację skierowań i dostępności świadczenia zdrowotnego, umówienie ubezpieczonego na konsultację, badanie czy zabieg w placówce podmiotu medycznego oraz zagwarantowanie podmiotowi leczniczemu płatności za wykonanie świadczenia zdrowotnego czy rozpatrywanie reklamacji.

Spółka zapytała fiskusa, czy wykonywanie powyższych czynności w ramach usługi likwidacji szkody w ubezpieczeniach zdrowotnych będzie korzystać z możliwości zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Sama spółka uważa, że na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT może korzystać ze zwolnienia. Przeprowadzenie procesu likwidacyjnego jest bowiem obowiązkiem ubezpieczyciela (który może powierzyć innym podmiotom), stanowiąc jedno ze świadczeń, do jakich zobowiązany jest ubezpieczyciel w ramach stosunku ubezpieczenia. Usługa przeprowadzenia likwidacji szkody, stanowiąc element usługi zasadniczej, jest właściwa oraz niezbędna do jej wykonania, co oznacza, że realizuje cele usługi zasadniczej i korzysta ze zwolnienia.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że spółka nie wykonuje czynności ubezpieczeniowych. Spółka nie występuje w roli ubezpieczyciela, który w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia będzie zobowiązany do wykonania świadczenia na rzecz ubezpieczonego klienta towarzystwa ubezpieczeniowego. Według fiskusa "czynność ubezpieczeniowa", w każdym wypadku związana będzie z istnieniem stosunku umownego między ubezpieczycielem, który na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług może korzystać ze zwolnienia z tego podatku, a osobą, której ryzyko jest objęte ubezpieczeniem, czyli ubezpieczonym. Natomiast między spółką oraz ubezpieczonymi nie istnieje żaden stosunek prawny ubezpieczenia.

Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku. Zdaniem sądu, bez znaczenia pozostaje to, że spółka nie pozostaje w stosunkach prawnych z ubezpieczonym, a wyłącznie z zakładem ubezpieczeń, na rzecz którego wykonuje wskazane czynności. Według sądu, usługi wykonywane przez spółkę na rzecz zakładu ubezpieczeń stanowią niewątpliwie odrębną całość i są niezbędne do wykonania usługi ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń, stanowiąc usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

Wyrok WSA w Gdańsku z 21 października 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1316/15

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Wybór orzecznictwa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł