Sprawa dotyczyła kobiety, która wystąpiła do wójta gminy o przyznanie jej dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Wyjaśniła, iż podczas jednego porodu urodziła dwoje dzieci. Pracodawca udzielił jej urlopu wychowawczego na dzieci na okres 3 lat. Zostały jej przyznane zasiłki rodzinne na każde z dzieci.

Wójt gminy przyznał jednak kobiecie dodatek do zasiłku rodzinnego tylko na jedno dziecko.

Prokurator zaskarżył tę decyzję.

W ocenie organu przyznanie jednego dodatku do zasiłku rodzinnego na dwoje dzieci nie spełnia swojej funkcji zaopatrzeniowej i nie stanowi realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony i pomocy rodzinie.

Prowadzi do nierównego traktowania rodzin wielodzietnych w których dzieci urodziły się podczas jednego porodu, w stosunku do takich samych rodzin wielodzietnych, w których jednak dzieci przychodziły na świat w większej liczbie porodów.

WSA uznał skargę za zasadną.

Zdaniem sądu, jeżeli osoba uprawniona korzysta z urlopu wychowawczego z tytułu opieki nad więcej nże jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu i na każde z tych dzieci przysługuje jej zasiłek rodzinny, to do każdego z zasiłków rodzinnych na te dzieci przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 11 lutego 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 722/15, nieprawomocny

 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami