VAT: protokół nie jest elementem usługi budowlanej

Przy interpretacji pojęć użytych w ustawie o podatku od towarów i usług nie mogą mieć decydującego znaczenia unormowania krajowego prawa cywilnego. Tak wskazał NSA w wyroku z 5 kwietnia 2017 r.

01.06.2017

SN: prezydent nie mógł ułaskawić b. szefów CBA

Prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych - stwierdził w przyjętej w środę uchwale siedmiu sędziów Sąd Najwyższy. Zdaniem SN decyzja prezydenta ws. byłych szefów CBA nie...

31.05.2017

Wykonawca bez szans w przetargu ma prawo do odwołania

Zamówienia publiczne

Wykonawca, którego oferta została odrzucona lub nie ma szansy na wygraną w przetargu może złożyć odwołanie, które będzie prowadziło do unieważnienia postępowania, co przełoży się na ogłoszenie nowego...

31.05.2017

NSA pyta TS UE o akcyzę od piwa smakowego

W jaki sposób należy obliczyć podstawę podatku akcyzowego w odniesieniu do piw smakowych - z tym pytaniem prejudycjalnym zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE (TS UE) Naczelny Sąd...

31.05.2017