NSA: powiat nie jest stroną we własnej sprawie

Powiat nie ma legitymacji procesowej w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania od siebie samego za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną, która stała się jego własnością, jeżeli decyzję...

18.02.2016

UOKiK: 45 nowych ważnych dla konsumentów wyroków

Naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez towarzystwa ubezpieczeniowe, banki i dewelopera a także ograniczenia konkurencji przez właściciela sieci restauracji czy dystrybutora energii...

15.02.2016

Wycofanie oferty może uchronić wykonawcę przed karą

Zamówienia publiczne

Wykonawca, który posłużył się fałszywymi dokumentami, nie odpowiada karnie, jeśli wycofa swoją ofertę. Jednocześnie, nie ma znaczenia to czy ofertę wycofał z powodu skruchy, czy też dlatego, że...

15.02.2016