Wynajem pokoi może być z 8,5 proc. ryczałtem

Osoba, która w sezonie tylko na kilka dni udostępnia swój dom turystom, nie prowadzi działalności gospodarczej. Może więc wybrać rozliczenie ryczałtem. Taką interpretację wydał dyrektor Izby...

09.02.2016

KIO: wyjaśnienia wykonawcy tylko w języku polskim

Zamówienia publiczne

Wszystkie dokumenty składane w postępowaniu a także prowadzona między zamawiającym a wykonawcami korespondencja powinny być sporządzone w języku polskim lub na polski przetłumaczone - orzekła Krajowa...

09.02.2016

Sprzedaż gruntów rolnych w drodze licytacji bez VAT

Sprzedaż gruntów rolnych w trybie licytacji publicznej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - wyjaśnił Dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2016...

08.02.2016

VAT: usługa kompleksowa dotyczy tylko jednego podmiotu

Usługa montażu i demontażu rusztowań świadczona przez spółkę na rzecz kontrahenta, wykonującego termomodernizację budynku, nie może być opodatkowana preferencyjną stawką VAT. Tak wskazał NSA w wyroku...

08.02.2016

SN: zasiłek rehabilitacyjny wypłacany przez ponad rok

Dopóki niezdolność do pracy nie ma charakteru utrwalonego, możemy mówić o istnieniu pozytywnych rokowań do jej odzyskania - podkreślił SN w uzasadnieniu uchwały. - I właśnie temu celowi, służy...

06.02.2016