Spłata wspólnego kredytu to nie darowizna

Samej spłaty kredytu przez niektórych współkredytobiorców (rodziców), tj. dłużników solidarnych z umowy kredytu, nie można zakwalifikować, jako darowizny. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w...

31.05.2016

WSA: zadłużenie odbiorców usług komunalnych jest jawne

Samorząd terytorialny

Wniosek o ujawnienie procentowe wysokości środków finansowych spółki, pochodzących ze źródeł publicznych oraz skali zadłużenia odbiorców świadczonych usług komunalnych stanowi informację publiczną...

31.05.2016

WSA: cofnięcie ogrodzenia w głąb działki to nie samowola

Budownictwo

W przypadku, kiedy skarżący wybudował ogrodzenie w takiej wysokości jak w zgłoszeniu, na działce której dotyczy zgłoszenie i od strony wskazanej w zgłoszeniu i jedynie cofnął się i to w głąb swojej...

27.05.2016