WSA: brak dokumentacji nie oznacza legalności robót

Całkowicie bezzasadny i nieracjonalny jest zarzut skarżącej, że należy przyjąć, iż skoro brak jest dokumentów dotyczących bezprawności wykonania otworu okiennego, to należy domniemywać jego...

19.04.2017

SSE: jedna ewidencja nie obejmie dwóch zezwoleń

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń i korzystania z tego tytułu ze zwolnienia podatkowego nie jest dopuszczalne...

19.04.2017

NSA: meldunek nie może sankcjonować bezprawnego pobytu

Samorząd terytorialny

Powrót do lokalu, z którego osoba została eksmitowana wyrokiem sądowym, należy traktować jako działanie jawnie sprzeczne z prawem i nie może on być sanowany poprzez ponowne zameldowanie uznał...

18.04.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski