Kompensata zobowiązań kosztem uzyskania przychodu

Istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań uregulowanych w drodze kompensaty. Spółka i jej kontrahenci mają prawo do takiego rozliczenia, jeśli są dla siebie...

15.11.2016

Odpisy amortyzacyjne tylko dla właściciela prawnego

Do czasu całkowitej spłaty zobowiązania składnik majątku nie będzie mógł być uznany za środek trwały w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji amortyzowany...

14.11.2016

SN: pracodawca wyrównuje szkodę, mimo przedawnienia

Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody przysługujące poszkodowanemu wobec pracodawcy, nie wyłącza naprawienia szkody przez tego pracodawcę (zgodnie z art. 120 kodeksu pracy) - taki jest sens...

10.11.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski