Sprawa dotyczyła motocyklisty, któremu z powodu prowadzenia przez niego pojazdu pod wpływem alkoholu, orzeczono wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, do prowadzenia których uprawnia prawo jazdy kat. A.

Kierowca wystąpił do starosty o zwrot prawa jazdy kat. B.

Wyjaśnił, iż wyrokiem sądu karnego zostało mu ograniczone prawo do prowadzenia pojazdów w zakresie kat. A, natomiast prawo jazdy kat. B nie zostało mu zatrzymane przez sąd.

WSA uznał, iż orzeczony wobec skarżącego przez sąd powszechny środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. A , skutkuje także – na przyjętej przez organy podstawie prawnej – odmową zwrotu prawa jazdy kat. B.

Ratio legis zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi bowiem wykluczenie z ruchu drogowego takich kierujących pojazdami, którzy zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym, zwłaszcza jeżeli dopuszczają się prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Trudno byłoby przyjąć, że racjonalny ustawodawca, pozbawiając kierującego prawa do kierowania pojazdami kat. A (motocyklem) z powodu kierowania nim w stanie nietrzeźwości, zezwoliłby na pozostawienie takiemu kierującemu prawa do prowadzenia samochodu osobowego i innych pojazdów (kat. B) wobec tego, że orzeczony w postępowaniu karnym środek karny tej kategorii nie obejmował.

Analizowane przepisy służyć mają bowiem zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności ochronie wartości nadrzędnych, jakimi są życie i zdrowie ludzkie – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Go 115/17, nieprawomocny
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów