Kryteria oceny ofert muszą być ściśle interpretowane

Zamówienia publiczne

Zamawiający musi w sposób literalny oceniać oferty pod kątem ustanowionych kryteriów. Rozszerzająca lub zawężająca wykładnia doprowadziłaby do naruszenia zasady przejrzystości postępowania o...

28.04.2017

SA: publikacja listów bez zgody nadawcy narusza prawo

List w zależności od treści i formy może podlegać ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego, a jego publikacja bez zgody nadawcy może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych - prawa do...

27.04.2017

Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

BHP

Orzeczenie lekarskie dotyczące rozpoznania choroby zawodowej ma charakter kwalifikowanej opinii biegłego i stanowi zasadniczy dowód w sprawie, bez którego organ sanitarny nie może dokonać we własnym...

27.04.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski