Przepisy nie przewidują terminu na badanie i ocenę ofert

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych nie przewiduje obowiązkowego terminu na dokonanie czynności badania i oceny ofert. To, czy doszło do zaniechania ze strony zamawiającego uzależnione jest od konkretnego...

17.05.2017

SN: nieudana próba unieważnienia uznania ojcostwa

Podważeniu ojcostwa służy powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania, które można wytoczyć w ciągu pół roku od dnia, w którym mężczyzna dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Wszelkie...

17.05.2017

WSA: tymczasowy pawilon handlowy nie jest budowlą

Budownictwo

Pawilon handlowy stanowiący tymczasowy obiekt budowlany, niepołączony trwale z gruntem, nie jest budowlą co wyklucza jego opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - wyjaśnił Wojewódzki Sąd...

15.05.2017

Wynajem domu na pokoje można opodatkować ryczałtem

Wynajmowanie ośmiu pokoi w domu jednorodzinnym może być traktowane jako najem prywatny opodatkowany stawką 8,5 proc. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z...

12.05.2017

Sporne potrącenie nie wymusza korekty VAT

Sam fakt, że druga strona kwestionując zasadność potrącenia występuje na drogę sądową z powództwem o swoje roszczenie nie oznacza, że do potrącenia nie doszło. Tak w sporze podatnika z fiskusem o...

12.05.2017

Rzecznik Generalny ETS: Uber musi ubiegać się o krajowe licencje i pozwolenia

Platforma elektroniczna Uber, choć mająca nowatorski charakter, dotyczy jednak dziedziny transportu, wobec czego może zostać zobowiązana do posiadania wymaganych prawem krajowym licencji i pozwoleń - stwierdził w swojej opinii rzecznik generalny Maciej Szpunar. Zdaniem Rzecznika, Uber nie jest objęty zagwarantowaną w prawie Unii dla usług społeczeństwa informacyjnego zasadą swobodnego świadczenia usług.

11.05.2017

Właściciele polisolokat wygrali z Generali

Ubezpieczyciel ma zwrócić grupie 165 osób 2,5 mln złotych pobranych od nich jako opłata za wykup, wraz z odsetkami orzekł 10 maja br. Sąd Okręgowy w Warszawie wydając wyrok w postępowaniu grupowym.

11.05.2017