WSA: brak dokumentacji nie oznacza legalności robót

Całkowicie bezzasadny i nieracjonalny jest zarzut skarżącej, że należy przyjąć, iż skoro brak jest dokumentów dotyczących bezprawności wykonania otworu okiennego, to należy domniemywać jego...

19.04.2017

SSE: jedna ewidencja nie obejmie dwóch zezwoleń

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń i korzystania z tego tytułu ze zwolnienia podatkowego nie jest dopuszczalne...

19.04.2017

NSA: meldunek nie może sankcjonować bezprawnego pobytu

Samorząd terytorialny

Powrót do lokalu, z którego osoba została eksmitowana wyrokiem sądowym, należy traktować jako działanie jawnie sprzeczne z prawem i nie może on być sanowany poprzez ponowne zameldowanie uznał...

18.04.2017

SN: służebność przesyłu na gruncie gminnym

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się sieć wodociągowa, może żądać ustanowienia służebności przesyłu obciążającej tę nieruchomość na rzecz gminy będącej właścicielem tej sieci także wtedy,...

17.04.2017