Organ podatkowy potwierdził, że dla nabycia prawa do ulgi konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie, czyli wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko wychowywane jest w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, w szczególności sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem i jego wychowywanie, troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, a więc zapewnienie /zabezpieczenie wszystkich potrzeb dziecka od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne.


Uznał, że skoro były mąż podatniczki nie wywiązywał się z podstawowych obowiązków rodzicielskich, nie uczestniczył aktywnie w wychowaniu dzieci, nie troszczył się o fizyczny i duchowy ich rozwój, to prawo do skorzystania z ulgi na dzieci w całości przysługuje tylko matce.