WSA: Działacz opozycji nie był tajnym współpracownikiem SB

Wymiar sprawiedliwości

Emerytowany kolejarz, działacz NSZZ 'Solidarność" wystąpił o przyznanie statusu działacza opzycji, a spotkał się z zarzutami o współpracy z SB. Tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL nie jest...

03.07.2018

SN: Obowiązek zapłaty zachowku ma charakter dziedziczny

Wymiar sprawiedliwości

Jeżeli obdarowany przez spadkodawcę zmarł przed otwarciem spadku, to ciążący na nim obowiązek zapłaty zachowku przechodzi na jego następców prawnych. Inaczej byliby oni bezpodstawnie uprzywilejowani...

01.07.2018

Członek spółdzielni może zaskarżyć każdą uchwałę

Budownictwo

Aby skutecznie zaskarżyć uchwałę spółdzielni mieszkaniowej, wystarczy powołać się na członkostwo w niej. Zakres uchwały nie musi dotyczyć bezpośrednio zainteresowanego, by sąd zbadał jej legalność....

29.06.2018