WSA: Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami nie jest jedynie aktem planowania

Samorząd terytorialny

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obejmuje również prawo mieszkańców do oddania zwierzęcia do schroniska lub zawiezienia rannego w wypadku zwierzęcia do lekarza weterynarii. Jest to zatem akt prawa miejscowego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

14.02.2019

WSA: Nie dowiemy się, czy policja nas podsłuchiwała

Policja RODO

Policja nie jest obrońcą danych osobowych, nie musi informować, że zakończyła inwigilację obywatela. Trudno też wymagać od operatora telefonicznego, by dane o operacjach służb przekazywał swoim klientom - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny.

14.02.2019

Na dodatek motywacyjny nie trzeba pracować pół roku

Kadry w oświacie

Nie można uzależniać przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego dla nauczycieli od dodatkowej przesłanki przepracowania w szkole co najmniej sześć miesięcy – stwierdził wojewoda podkarpacki. Uznał, że tak sformułowany zapis regulaminu narusza przepisy Karty Nauczyciela i jest sprzeczny z Konstytucją.

14.02.2019

SN: Adwokaci i lekarze w sprawie "wywierania wpływu" chcą uniewinnienia

Prawo karne Prawnicy Zawody medyczne

Dopiero 19 lutego br. Sąd Najwyższy ogłosi wyrok w sprawie siedmiu oskarżonych o fałszowanie lub skłanianie do "ubarwiania" dokumentacji medycznej lekarzy i znanych adwokatów. Chodziło o uniknięcie lub odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Obrońcami w tej sprawie jest 10 wybitnych prawników.

13.02.2019

Spółka zapłaci, bo dziury w boisku łatała piaskiem

Prawo cywilne BHP

Właściciel osiedlowego placu zabaw naprawiał nawierzchnię boiska do koszykówki zasypując dziury piaskiem. Odpowiada więc za wypadek dziecka, które poślizgnęło się na piasku i złamało rękę – stwierdził Sąd Rejonowy w Świdnicy.

12.02.2019

SN: Zabójstwo wymaga rozważenia najsurowszej kary

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Apelacyjny w Białymstoku popełnił błąd; obniżył kary dwóm sprawcom morderstwa, przypisał oskarżonym popełnienie zbrodni, a ukarał ich za występek - orzekł Sąd Najwyższy i przychylił się do kasacji Prokuratora Generalnego. Uznał on, że kara jest rażąco niewspółmierna w stosunku do społecznej szkodliwości czynu.

11.02.2019

NSA: Strona ma prawo odsłuchać nagrane rozmowy

Ordynacja

Organy podatkowe mają obowiązek weryfikować nie tylko legalność zdobycia, ale i legalność wykorzystania podsłuchów pozyskanych w wyniku technik operacyjnych innych uprawnionych służb i wykorzystanych w postępowaniu karnym, które są dowodami w postępowaniu podatkowym – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

11.02.2019

SN: Biegły niepotrzebny, by ustalić kto staranował policyjny radiowóz

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Z zeznań policjantów wynikało, że oskarżony nie tylko prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, lecz również najechał na radiowóz, chcąc im uciec. Nie było podstaw do uznania kasacji jego obrońcy za słuszną. Zaskarżony wyrok był trafny - orzekł Sąd Najwyższy.

11.02.2019

SN: Białoruski sąd pominął prawa polskiego przedsiębiorcy

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Sprawa ta była badana już dwa razy przez Sąd Najwyższy. SN po raz kolejny uchylił orzeczenie Sądu Apelacyjnego o uznaniu i stwierdzeniu wykonalności orzeczenia sądu białoruskiego nakazującego zapłacić polskiemu przedsiębiorcy 2 mld 610 tys. rubli. Prawomocny wyrok może doprowadzić do unieważnienia całej procedury.

11.02.2019

Wspólnota mieszkaniowa może zakazać stałego parkowania

Prawo cywilne

We wspólnocie mieszkaniowej są wydzielone miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Wspólnota mogła więc ustalić zasady parkowania samochodów na zewnętrznej części wspólnej i zakazać współwłaścicielom stałego parkowania - stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi.

10.02.2019

Sąd: Alimenty dla byłej żony rekompensatą za pogorszenie sytuacji po rozwodzie

Prawo rodzinne Domowe finanse

Mąż, jako winny rozwodu, został obciążony alimentami dla byłej żony po 500 zł miesięcznie. Choć pozwana obecnie zarobkuje, to brak jest podstaw do uchylenia alimentów. Możliwe jest jedynie nieznaczne ich obniżenie - o 100 zł w skali miesiąca - orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie.

09.02.2019

WSA: Remont budynku można przenieść na grunt sąsiada

Prawo cywilne Budownictwo

Inwestor może wejść na sąsiedni grunt, jeżeli nie ma innej możliwości przeprowadzenia prac remontowych swojego budynku. WSA w Gdańsku podkreślił, że najpierw powinien zwrócić się o wyrażenie zgody przez właściciela, jeżeli jej nie uzyska, to może wnioskować o rozstrzygnięcie sprawy przez starostę.

09.02.2019

SN: Radca prawny prowadził auto bez prawa jazdy, ale ukarano go za surowo

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W opinii Sądu Najwyższego kara zawieszenia wykonywania zawodu przez rok jest zbyt surowa dla radcy prawnego. Prowadzenie auta bez ważnych uprawnień to poważne przewinienie dyscyplinarne, ale nie jest związane z krzywdą klienta i dlatego sąd drugiej instancji musi jeszcze raz rozważyć wysokość kary.

08.02.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski