NSA: ewidencja przesądza o wysokości podatku

Nawet jeśli podatnik jest zameldowany i mieszka w domu, ale nieruchomość jest zaewidencjonowana jako letniskowa, to zapłaci wyższy podatek od nieruchomości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

25.01.2018

Karnowski: koniec bezsensownej sprawy po 10 latach

Samorząd terytorialny

Decyzja Sądu Najwyższego oznacza to, co wiedziałem od samego początku: że jestem niewinny. Po 10 latach to koniec bezsensownej sprawy; szkoda tych pieniędzy, które stracił Skarb Państwa - powiedział...

25.01.2018

RIO: gmina nie może żądać numeru telefonu podatnika

Samorząd terytorialny

Żądanie podania imion rodziców podatnika czy numeru telefonu w deklaracji podatkowej wykracza poza sferę danych niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku lokalnego stwierdziła RIO w Szczecinie.

23.01.2018

SN w składzie 7 sędziów oceni prawo do zgromadzeń

Sąd Najwyższy przekazał siedmiu sędziom problem, czy zarządzenie zastępcze wojewody zakazujące kontr-manifestacji jest zgodne z prawem i czy gmina może się od niego odwołać. Problem w tym, że uchwałę...

23.01.2018