Lewiatan: ustawodawca ma bronić także wierzycieli

Niepokoją nas niektóre propozycje, zawarte w projekcie założeń do zmiany ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a szczególnie te odnoszące się do zobowiązań...

19.06.2014

Związkowcy: prokuratura niegotowa do nowych procedur

Jednostki prokuratury nie są przygotowane do wyzwań związanych z kontradyktoryjnym procesem karnym twierdzi kierownictwo związku zawodowego prokuratorów. A nowe przypisy zaczną już wkrótce...

18.06.2014

Lasy Państwowe korporacją prawa publicznego?

Lasy Państwowe powinny być formą korporacji prawa publicznego, a ewentualna prywatyzacja byłaby nieuzasadniona i ryzykowna - powiedział podczas Krajowej Narady Leśników prof. Jerzy Hausner. Według...

17.06.2014

Deregulacja może być wsparciem dla nowych inwestycji

Zaproponowane w czwartym pakiecie deregulacji zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia biurokracji poprzez ograniczenie obowiązków informacyjnych i administracyjnych przedsiębiorców, co powinno...

17.06.2014

Mowa ciała także dla adwokatów

Świadome kształtowanie zachowań jest jednym z podstawowych warunków sukcesu we wszystkich profesjach, a przede wszystkim pokazuje w jaki sposób skutecznie kontrolować nasze publiczne działania...

16.06.2014

Cudzoziemcy i mniejszości najbardziej zagrożeni

Osoby o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym czy narodowości oraz osoby LGBT najczęściej padają ofiarami przestępstw motywowanych nienawiścią. Ponadto bardzo rzadko korzystają one z polskiego...

16.06.2014

Chojna-Duch: prezes NBP nie naruszył prawa

Elżbieta Chojna-Duch z Rady Polityki Pieniężnej uważa, że prezes NBP Marek Belka w rozmowie z szefem MSW Bartłomiejem Sienkiewiczem nie naruszył żadnego z przepisów prawa polskiego. W jej ocenie nie...

16.06.2014

SN: kasacje tylko dla wybranych prawników

Tylko niektórzy prawnicy mogli występować w SN oraz pisać kasacje i skargi kasacyjne - są one bowiem często wadliwie sformułowane - uważają sędziowie Sądu Najwyższego.

16.06.2014