Prof. Szymanowski: Polacy nie są aż tak represyjni

Nieprawdziwy jest pogląd lansowany przez niektóre nasze media i niektórych polityków, że Polacy są nastawieni bardzo represyjnie do postępowania z przestępcami. Takie postawy stwierdza się jedynie...

21.06.2014

Czy banki będą mogły zarabiać na bancassurance?

Nadzór finansowy próbuje ograniczyć prawo banków do proponowania klientom ubezpieczeń. Jednak na próby ręcznego sterowania rynkiem, co nigdy nie kończy się niczym dobrym, rynek znajdzie odpowiednie...

21.06.2014

Lewiatan: ustawodawca ma bronić także wierzycieli

Niepokoją nas niektóre propozycje, zawarte w projekcie założeń do zmiany ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a szczególnie te odnoszące się do zobowiązań...

19.06.2014

Związkowcy: prokuratura niegotowa do nowych procedur

Jednostki prokuratury nie są przygotowane do wyzwań związanych z kontradyktoryjnym procesem karnym twierdzi kierownictwo związku zawodowego prokuratorów. A nowe przypisy zaczną już wkrótce...

18.06.2014

Lasy Państwowe korporacją prawa publicznego?

Lasy Państwowe powinny być formą korporacji prawa publicznego, a ewentualna prywatyzacja byłaby nieuzasadniona i ryzykowna - powiedział podczas Krajowej Narady Leśników prof. Jerzy Hausner. Według...

17.06.2014

Deregulacja może być wsparciem dla nowych inwestycji

Zaproponowane w czwartym pakiecie deregulacji zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia biurokracji poprzez ograniczenie obowiązków informacyjnych i administracyjnych przedsiębiorców, co powinno...

17.06.2014

Mowa ciała także dla adwokatów

Świadome kształtowanie zachowań jest jednym z podstawowych warunków sukcesu we wszystkich profesjach, a przede wszystkim pokazuje w jaki sposób skutecznie kontrolować nasze publiczne działania...

16.06.2014

Cudzoziemcy i mniejszości najbardziej zagrożeni

Osoby o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym czy narodowości oraz osoby LGBT najczęściej padają ofiarami przestępstw motywowanych nienawiścią. Ponadto bardzo rzadko korzystają one z polskiego...

16.06.2014