Komisje ds. zdarzeń medycznych mają zalety i wady

Utworzenie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ma odciążyć sądy i skrócić drogę uzyskiwania przez pacjentów odszkodowania i zadośćuczynienia za zdarzenia medyczne. Kierunek słuszny, ale...

05.10.2014

Renta dożywotnia tylko w firmie ubezpieczeniowej?

Nigdzie na świecie rynek renty dożywotniej nie został ograniczony jedynie do zakładów ubezpieczeń. Dlaczego zatem takie rozwiązanie proponuje się wprowadzić w Polsce? - pyta Katarzyna Brzeska-Miksa,...

03.10.2014

Klincz w internecie – wolność przeciw kontroli

Internet stworzył bezprecedensową przestrzeń wolności, ale równocześnie zrodził poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności uznali uczestnicy panelu zorganizowanego w ramach Europejskiego...

03.10.2014

Min. Kozdroń: zmieniamy filozofię wynagradzania

- Chcemy wprowadzić ocenę okresową dla pracowników sądów, tak jak u sędziów - zapewnił wiceminister Jerzy Kozdroń. - Do tej pory wynagradzało się ludzi za to, na jakim szczeblu sądu pełnili...

02.10.2014

Banki nie ułatwiają życia niepełnosprawnym klientom

Polskie banki nie wypełniają międzynarodowych standardów w zakresie dostępności usług bankowych świadczonych z wykorzystaniem bankomatów dla osób niewidzących lub niedowidzących alarmuje Helsińska...

30.09.2014