Prof. Zoll: rząd jednak chce zaostrzać kary

Rządowa wersja projektu nowelizacji części ogólnej kodeksu karnego, mająca wpłynąć na ograniczenie stosowania kar izolacyjnych wobec sprawców drobnych przestępstw zasadniczo odbiega od propozycji...

04.08.2014

Zmiany w kodeksie ułatwią działanie spółek

Uelastycznienie struktury majątkowej spółki z o.o., nowe zasady nabywania przez spółkę własnych udziałów, także nowa instytucja testu wypłacalności - to niektóre z projektowanych zmian w Kodeksie...

04.08.2014

Instytucja zachowku w prawie spadkowym wymaga zmian

W polskim prawie cywilnym prawo do dysponowania swoją własnością na wypadek śmierci w drodze testamentu podlega silnemu ograniczeniu z uwagi na istnienie instytucji tzw. zachowku - pisze adw. Andrzej...

02.08.2014

Ochrona ludności w jednym akcie

Wprowadzenie projektu nowej ustawy o ochronie ludności w czasie wojny i pokoju powinno pociągać za sobą decyzję o uchyleniu przepisów o ratownictwie, antykryzysowych i obronie - uważają eksperci Rady...

30.07.2014

Prawnik SKOK polemizuje z decyzją KNF ws. statutu

Decyzja KNF o odmowie zatwierdzenia Statutu KSKOK nie jest ostateczna, bo przysługuje od niej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję. Nie jest też prawomocna, ponieważ w dalszej...

29.07.2014

Zakazane klauzule dotyczyć będą wszystkich firm?

Od kilku lat Sąd Najwyższy konsekwentnie odmawia rozciągnięcia mocy wiążącej wyroku uznającego wzorzec umowny za niedozwolony na przedsiębiorców innych niż pozwany. Prezes UOKiK znalazł jednak...

29.07.2014

Potrzebna debata o naszej przestrzeni publicznej

W wielu krajach normą jest publiczna dyskusja o wyglądzie i kolorze domu, który ktoś chce postawić na swojej działce. A u nas tymczasem rząd proponuje zniesienie pozwoleń na budowę domu...

28.07.2014