Wpływy z VAT i CIT będą niższe

Dziś rząd ma przyjąć projekt budżetu na 2015 r., który będzie zakładał wolniejszy wzrost PKB oraz cen w stosunku do czerwcowych założeń. Według informacji Gazety Wyborczej nowy projekt zakłada wzrost...

03.09.2014

Definicję nadpłaty podatku trzeba doprecyzować

W ocenie Konfederacji Lewiatan, aby przywrócić równowagę pomiędzy uprawnieniami podatników a coraz większymi kompetencjami organów podatkowych, konieczne jest doprecyzowanie przepisów dotyczących...

02.09.2014

Adwokatura nie potrzebuje wojen religijnych

Ostatnia rzecz, której potrzebują zawody prawnicze to wszczynanie sporów ideologiczno-światopoglądowych twierdzi adwokat Andrzej Nogal w nawiązaniu do projektu wprowadzenia treści religijnych do roty...

02.09.2014

Seremet krytykuje MS za projekt regulaminu prokuratury

Prokurator generalny Andrzej Seremet krytykuje przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian w regulaminie prokuratury. Szef prokuratury domaga się włączenia jego przedstawicieli do prac...

01.09.2014

Niepełnosprawni nie są tylko przedmiotem prawa

Osoby z niepełnosprawnościami nie są już postrzegane jako bierni odbiorcy pomocy, którzy nie są w stanie sami o sobie decydować. Zamiast tego stają się podmiotami, którym przysługują określone prawa...

01.09.2014

Komornicy: nie pełnimy funkcji publicznych

Brak jest podstaw do ujawniania oświadczeń majątkowych składanych przez komorników sądowych przez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej stwierdza Krajowa Rada Komornicza (KRK) w swojej...

31.08.2014

Polacy boją się elektronicznych faktur

W Polsce zaledwie 8-10 proc. spośród 1,5 miliarda faktur wystawianych jest drogą elektroniczną. Plasuje to nasz kraj na końcu europejskich rankingów, wyprzedzają nas nawet wschodnioeuropejskie kraje,...

29.08.2014

Podsłuch choć nieelegancki nie zawsze jest nielegalny

Nie mijają echa afery taśmowej, a Polacy coraz częściej zastanawiają się: czy można kogoś legalnie, zgodnie z literą prawa, podsłuchiwać i nagrywać? Temat jest dosyć rozległy, ale okazuje się, że i...

29.08.2014