KRS ma zastrzeżenia do projektu ws. ochrony świadków

Ograniczenie rodzajów spraw, w których świadkom i pokrzywdzonym może być przydzielona ochrona, budzi zastrzeżenia Krajowej Rady Sądownictwa. Swoje uwagi KRS zawarła w opinii do konsultowanego obecnie...

05.06.2014

Prof. Łętowska: nowa ustawa korzystna dla konsumenta

Powrót do jednolitego uregulowania sprzedaży, podjęcie próby systemowego scalenia prawa w obrębie transakcji sprzedaży oraz powrót do dawnego schematu odpowiedzialności za jakość przy sprzedaży:...

04.06.2014

RPO: ławnicy tracą na sądzeniu

Wprawdzie ławnik ma zapewnioną rekompensatę za utracone w czasie pełnienia swojej misji wynagrodzenie, ale jeśli uwzględni się obniżenie wysokości przysługującego mu zasiłku chorobowego czy...

03.06.2014

RPO: eksmisja na bruk narusza konstytucyjne zasady

Nie ma w Polsce jednolitego standardu ochrony lokatorów przed eksmisją na bruk twierdzi rzecznik praw obywatelskich. I dodaje, że jest to w sprzeczności z konstytucyjną zasadą poszanowania i ochrony...

03.06.2014

Podatek łupkowy może być niezgodny z prawem UE

W proponowanym kształcie projekcie ustawy dotyczącej opodatkowania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego może okazać się niezgodny z dyrektywą w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku...

02.06.2014

Prof. Safjan: nie doceniamy znaczenia prawa

Patrząc na 25 lat przemian, nie doceniamy rewolucji, jaka dokonała się w polskim prawie, nie widzimy też postępującej w Europie integracji prawnej, tymczasem Polska stoi przed szansą kształtowania...

02.06.2014

Dane publiczne można szerzej udostepniać

Założenia do ustawy o ponownym wykorzystaniu danych sektora publicznego, które MAC skierowało właśnie do konsultacji społecznych, nie idą wystarczająco daleko - uważa Alek Tarkowski, dyrektor Centrum...

02.06.2014

Adam Strzembosz wspomina Okrągły Stół

Wymiar sprawiedliwości po 1989 r. potrzebował zmian i wiele - choć nie wszystkie - udało się przeprowadzić, bo byliśmy przygotowani do rozmów przy Okrągłym Stole - mówi prof. Adam Strzembosz były I...

01.06.2014