Ochrona ludności w jednym akcie

Wprowadzenie projektu nowej ustawy o ochronie ludności w czasie wojny i pokoju powinno pociągać za sobą decyzję o uchyleniu przepisów o ratownictwie, antykryzysowych i obronie - uważają eksperci Rady...

30.07.2014

Prawnik SKOK polemizuje z decyzją KNF ws. statutu

Decyzja KNF o odmowie zatwierdzenia Statutu KSKOK nie jest ostateczna, bo przysługuje od niej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję. Nie jest też prawomocna, ponieważ w dalszej...

29.07.2014

Zakazane klauzule dotyczyć będą wszystkich firm?

Od kilku lat Sąd Najwyższy konsekwentnie odmawia rozciągnięcia mocy wiążącej wyroku uznającego wzorzec umowny za niedozwolony na przedsiębiorców innych niż pozwany. Prezes UOKiK znalazł jednak...

29.07.2014

Potrzebna debata o naszej przestrzeni publicznej

W wielu krajach normą jest publiczna dyskusja o wyglądzie i kolorze domu, który ktoś chce postawić na swojej działce. A u nas tymczasem rząd proponuje zniesienie pozwoleń na budowę domu...

28.07.2014