Umowa UE-USA: duże szanse, trochę zagrożeń

Liberalizacja dostępu do rynków wewnętrznych, niwelowanie barier inwestycyjnych poprzez lepsze regulacje i eliminacja ceł we wzajemnym handlu to główne cele negocjowanego porozumienia UE - USA. To...

26.09.2014

Raport: organizacja pracy słabą stroną sądów

Co druga rozprawa rozpoczyna się z opóźnieniem, a niemal co ósma w ogóle się nie odbywa. To tylko jedno z ustaleń raportu o stanie sądownictwa w Polsce przygotowanego przez Fundację Court Watch...

24.09.2014

Samorządy powinny mieć prawo nakładania podatków

Samorząd terytorialny wszystkich szczebli traci autonomię finansową, a co za tym idzie niezależność; system finansowania polskich samorządów trzeba zreformować i dać lokalnym władzom prawo do...

23.09.2014

Rządowy regulamin legislacyjny stosowany wybiórczo

Od początku tego roku obowiązuje nowy Regulamin pracy Rady Ministrów, którego celem jest podniesienie jakości legislacji. Jest lepiej, ale nadal wiele określonych w tym dokumencie zasad nie jest...

22.09.2014

Raport: crowdfunding wymaga w Polsce regulacji

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, bardzo się popularyzuje. Tymczasem w obecnym polskim stanie prawnym brakuje kompleksowego oraz systemowego uregulowania crowdfundingu alarmują...

22.09.2014

Nowelizacja ustawy konsumenckiej już skomentowana

Dobrowolne poddanie się karze, środki zaradcze w decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorcą za naruszenie zakazu karteli takie m.in....

22.09.2014