Dyskusja dotyczyła prac nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa, który ma wprowadzić zasadę rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika.

Zobacz: In dubio pro tributario – wątpliwości na korzyść podatnika >>

Jak zapewnił Włodzimierz Gurba, Wicedyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów, resort finansów nie blokuje prac nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa. Ministerstwo Finansów popiera kierunek zmian zaproponowany przez prezydenta.

Zobacz: MF: zarzuty blokowania prezydenckich zmian w Ordynacji podatkowej są nieprawdziwe >>

Dodał, że resort finansów uważa jednak, iż należy skodyfikować nie tylko jedną naczelną zasadę prawa podatkowego, w oderwaniu od innych. Przywołał też opinię Krajowej Rady Sądownictwa, która wskazała, że celowe byłoby rozstrzygnięcie tej problematyki w kompleksowej nowelizacji zasad prawa podatkowego. Podkreślił, że Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pracuje nad zapowiedzianą przez premier Ewę Kopacz nową Ordynacją podatkową.

Zobacz: Komisja ds. nowej ordynacji podatkowej już działa >>

Natomiast Andrzej Malinowski, ocenił, że wprowadzenie proponowanej przez Prezydenta zasady będzie oznaczać przełom w relacjach podatników z fiskusem. Jest to zasada z pewnością bardzo pożądana nie tylko przez przedsiębiorców, lecz także przez wszystkich obywateli będących podatnikami. Według niego to bardzo ważny projekt, który jest jednak skutecznie tłamszony. Skrytykował decyzję o przekazaniu projektu do podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego