W imieniu Pani Premier Ewy Kopacz, uroczystego wręczenia powołań do składu Komisji dokonali minister finansów Mateusz Szczurek i Wiceminister Janusz Cichoń.

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego będzie miała za zadanie przygotowanie nowych regulacji, których zadaniem będzie zagwarantowanie odpowiednich praw podatnikom i zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa. Przepisy podatkowe mają być jasne, precyzyjne i przyjazne uczciwym podatnikom, a jednocześnie powinny zapewniać efektywny pobór należnych podatków.

Zobacz: Specjalna komisja opracuje założenia nowej ordynacji podatkowej >>

W szesnastoosobowej Komisji zasiadają wybitni przedstawiciele nauki oraz osoby wyróżniające się wiedzą praktyczną z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych. Przewodniczącym Komisji został specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego prof. dr hab. Leonard Etel – rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

W czasie uroczystości, minister Szczurek powiedział, m.in., że: „Jestem przekonany, że stworzenie podstaw całego systemu podatkowego wymaga wykorzystania wiedzy, umiejętności a także doświadczenia przedstawicieli nauki i praktyków. Dlatego właśnie zaproponowałem aby członkami Komisji Kodyfikacyjnej, były właśnie osoby, które wyróżniają się swoim doświadczeniem: teoretycznym, praktycznym oraz dużym dorobkiem”.

Minister finansów podkreślił również, że tylko tak wysoce kompetentne osoby, mogą wnieść i stworzyć akt prawny, który będzie z nami na wiele lat i będzie jednocześnie podstawą do rozwoju polskiej gospodarki. „Nie wątpię, ze państwa wkład przyczyni się do czegoś, z czego będziemy dumni”– powiedział na zakończenie.

Pytany o napięty kalendarz prac nad założeniami do Ordynacji podatkowej prof. Leonard Etel zaznaczył, że jego zdaniem 4 miesiące to „trudny okres, ale to jest do zrobienia". – Gdyby było inaczej, nie przyjąłbym funkcji przewodniczącego Komisji – powiedział. 

Lista członków Komisji:

- Prof. dr hab. Leonard Etel – Przewodniczący Komisji;

- Dr hab. Agnieszka Olesińska - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

- Dr Stefan Babiarz – Członek;

- Dr Rafał Dowgier – Członek;

- Dr Hanna Filipczyk – Członek;

- Włodzimierz Gurba – Członek;

- Ireneusz Krawczyk – Członek;

- Wiesław Kuśnierz – Członek;

- Marcin Łoboda – Członek;

- Andrzej Nikończyk – Członek;

- Dr hab. Adam Nita – Członek; (nieobecny)

- Dr Piotr Pietrasz – Członek;

- Dr hab. Mariusz Popławski – Członek;

- Jan Rudowski – Członek;

- Dr Dariusz Strzelec – Członek;

- Bożena Ogrodowczyk – Sekretarz Komisji.