Jak przypomina RPO, problem miał być wyeliminowany po wejściu w życie planowanych regulacji prawnych dotyczących w szczególności uchylenia obowiązku ukończenia wyższych studiów przez już zatrudnionych urzędników sądów i prokuratury oraz obniżenia wymagań przy ubieganiu się o stanowisko asystenta sędziego. - Wprowadzenie w życie powyższych rozwiązań nie ograniczyło jednak skali zatrudniania w sądach powszechnych pracowników tymczasowych w celu powierzenia im czynności zarezerwowanych dla urzędników i asystentów sędziów – czytamy w wystąpieniu rzecznika do ministra sprawiedliwości.

Czytaj: PIP: agencje pracy tymczasowej masowo naruszają przepisy>>>

W ocenie Rzecznika, w świetle przepisów ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, czynności służbowe w sądach powinny być wykonywane przez pracowników administracji sądowej, a korzystanie z rozwiązań ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych może odbywać się wyjątkowo. Zdaniem RPO nie są wystarczającym uzasadnieniem występujące w sądach niedobory etatowe i związany z tym zakaz planowania dodatkowych etatów w tych grupach zawodowych.
- Praktyka wykorzystywania pracy świadczonej przez pracowników tymczasowych przez sądy powszechne może nasuwać wątpliwości konstytucyjne, a ponadto, poprzez pominięcie wymogów przewidzianych przepisami ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prowadzi do obniżenia rangi i powagi wymiaru sprawiedliwości – czytamy w wystąpieniu.
Rzecznik praw obywatelskich prosi ministra o przedstawienie informacji o zakresie wykorzystywania pracy świadczonej przez pracowników tymczasowych przez sądy powszechne oraz o planowanych działaniach zmierzających do wyeliminowania tego problemu.

ID produktu: 40280698 Rok wydania: 2013
Autor: Monika Latos-Miłkowska,Jarosław Masłowski,Magdalena Kuba,Magdalena Kostrzewa,Agata Kamińska,Ewa Suknarowska-Drzewiecka,Agnieszka Sieńko,Paulina Zawadzka-Filipczyk
Tytuł: Umowa o pracę a umowa zlecenie, o dzieło>>>