Zobacz także: Firmy utrudniają kontrole PIP

Według PIP najczęstszą praktyką w agencjach pracy tymczasowej są uchybienia w zakresie sporządzania na piśmie uzgodnień między agencją a pracodawcą użytkownikiem, dotyczących warunków pracy tymczasowej. W 27 proc. przypadków podmioty nie ustaliły warunków pracy tymczasowej oraz zakresu obowiązków pracowników tymczasowych, natomiast uchybienia w tej kwestii wykazano w 84 dokumentach (w 36 agencjach). Wśród odnotowanych nieprawidłowości uwagę zwracają przypadki nieuzgodnienia rodzaju prac, kwalifikacji koniecznych do wykonywania pracy tymczasowej oraz długości okresu świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych, a także zamieszczania w umowie zapisów ograniczających możliwość bezpośredniego zatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika.

Zobacz także: Przedsiębiorca może przygotować się do kontroli PIP

Agencje stosują w umowach zapis, w którym pracownik godzi się na wypłatę wynagrodzenia dopiero po przepracowaniu określonej ilości godzin. Częsta praktyka jest taka, że pracownik następnie jest delegowany do mniejszej ilości prac, po czym następnie zgodnie z umową nie otrzymuje wynagrodzenia. Dotyczy to również pracowników wyjeżdżających za granicę. W co czwartej kontrolowanej agencji stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń.