Istotna okazuje się nie tylko sytuacja w określonym obszarze, np. płynności finansowej, ale również całego przedsiębiorstwa, ponieważ menedżerowie, zarząd, a zwłaszcza właściciele, oczekują jednoznacznej opinii: jest dobrze lub jest źle.

Narzędziem poznania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest analiza finansowa jego sprawozdania finansowego, czyli bilansu, rachunku zysków i strat itd. Sprawozdanie finansowe, zgodnie z teorią rachunkowości, jest wiernym obrazem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z różnych jednak powodów zawartość sprawozdania nie wystarcza i konieczna okazuje się jego dalsza obróbka właśnie za pomocą analizy finansowej. Zasadniczą jej częścią, słusznie uważaną za najważniejszą, jest analiza wskaźnikowa. Analiza wskaźnikowa dostarcza najważniejszych informacji o sytuacji finansowej. Cieszy się popularnością wśród praktyków finansów i ekonomii, gdyż posiada wiele zastosowań.

Już wkrótce, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukaże się książka Dariusza Wędzkiego "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego".

W publikacji znajdziemy odpowiedzi na pytania:
1. Jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa?
2. Czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż?
3. Czy zaciągnąć kredyt, czy zainwestować gotówkę w akcje spółek z Giełdy Papierów Wartościowych?
4. Jak obliczać i interpretować wskaźniki finansowe?
5. Jak sprawdzić i obliczyć płynność finansową oraz wypłacalność długoterminową przedsiębiorstwa?
6. Jak sprawdzić i obliczyć rentowność przedsiębiorstwa?
7. Czy udzielić kredytu handlowego kontrahentowi?

Pierwsze wydanie tej książki otrzymała Polską Nagrodę za Osiągnięcia w Dziedzinie Zarządzania Finansami - Beta 2007. W stosunku do poprzedniego wydania przebudowano i wzbogacono o nowe treści systemy wskaźników finansowych. Rozwinięto i przebudowano treści dotyczące tworzenia syntetycznej oceny sytuacji finansowej. Zwiększono też liczbę przykładów, które w dalszym ciągu opierają się na rzeczywistych danych polskich przedsiębiorstw i zmieniono wiele wykresów i rysunków, czyniąc je bardziej przejrzystymi i komunikatywnymi.

Dariusz Wędzki jest profesorem tytularnym, doktorem habilitowanym ekonomii. Kieruje Katedrą Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz jest pracownikiem Katedry Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest również ekspertem firm doradczych White Young Green International oraz White Young Green Consulting.

Dowiedz się więcej z książki
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł