Trzeba zadbać, by biznes przestrzegał praw człowieka

Władze RP powinny jak najszybciej wypracować Krajowy Plan Działań wdrażający Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka, a także monitorować, czy korporacje działające poza granicami Polski nie...

19.04.2015

MEN: nie mamy pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli

Zwiększenia nakładów na edukację, w tym podwyżek dla nauczycieli, poszanowania dla ich zawodu - domagają się uczestnicy ogólnopolskiej manifestacji zorganizowanej przez ZNP. Minister edukacji...

19.04.2015

Nowe prawo nie wykończyło telemarketingu

Po wejściu w życie nowej ustawy Prawa konsumenta, na firmy prowadzące telemarketing oraz call center padł blady strach. Specjaliści prognozowali masowe zwolnienia w branży i utratę pracy przez nawet...

19.04.2015

Nowela prawa autorskiego zaszkodzi szkołom?

Resort kultury wycofał się ze zmiany prawa autorskiego, która pozwoliłaby na oszczędności szkołom i bibliotekom, chcącym wyświetlać filmy w celach edukacyjnych. Skorzystają firmy pośrednictwa i...

17.04.2015

MS: upadłości nie dla sądów okręgowych

Powodzenie reformy upadłościowej stoi pod znakiem zapytania przez błędną decyzję ministerstwa. Uważają tak eksperci z zakresu restrukturyzacji. Przyczyną ma być zasada, że sprawy takie rozpatrywać...

17.04.2015

Patent unijny, ale czy jednolity?

Uzyskanie ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej jest konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach kilku lub więcej państw członkowskich. Pojawia się jednak problem...

17.04.2015

Broniarz: chcemy zaprotestować przeciwko polityce MEN

Zwiększenia nakładów na edukację, w tym podwyżek dla nauczycieli, poszanowania dla ich zawodu - domagać się będą uczestnicy sobotniej ogólnopolskiej manifestacji organizowanej przez ZNP. Protestować...

16.04.2015

KRS: sądy nie wydają politycznych wyroków

Sądy chroniąc konstytucyjną zasadę dobra wspólnego, stoją na straży demokracji, są niezależne, a sędziowie niezawiśli i niepodatni na naciski czy wpływy, w tym polityczne. Tak Krajowa Rada...

16.04.2015

Po wyroku TK, kredyty zabezpieczy weksel in blanco?

Jeśli nie znajdziemy innego rozwiązania niż bankowy tytuł egzekucyjny, to banki będą żądały większej marży od wszystkich kredytów - twierdzą ekonomiści rozpatrując konsekwencje wyroku Trybunału...

16.04.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski