Ustrojowa rola notariatu wciąż w budowie

Zamiast stabilizacji funkcjonowania prawa notarialnego i bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego pogłębiają się rozbieżności we właściwym usytuowaniu notariatu w porządku prawnym państwa - twierdzi...

08.02.2015

Seremet: przygotowujemy się do nowych procesów

Nie ulega wątpliwości, że spośród wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie karnym obowiązki prokuratora zostaną poszerzone w największym stopniu i na nim będzie spoczywała ogromna...

07.02.2015

MS: nowa ustawa ma odstraszać pijanych kierowców

Stworzenie realnie dolegliwej i odstraszającej reakcji karnej w celu zapewnienia wższego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to cel zmian w w przepisach dotyczącyh kierowców - stwierdza Ministerstwo...

06.02.2015

Kasy fiskalne - zobacz nowe zasady ewidencjonowania

W ramach nowych przepisów dotyczących kas rejestrujących, które weszły w życie z początkiem tego roku, wielu podatników wykonujących różnego rodzaju usługi - w tym m.in. prawnicy, lekarze, doradcy...

06.02.2015

Interesy ubezpieczonych będą lepiej chronione

W 2015 roku wejdzie w życie szereg przepisów i zmian, które będą lepiej chroniły interesy ubezpieczonych. Wkrótce łatwiej też będzie rowiązywać spory klientów z ubezpieczycielami - mówi prof....

06.02.2015

Nie zmienią prawa o zgromadzeniach na czas?

Już tylko osiem miesięcy zostało na uchwalenie wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego zmian w prawie o zgromadzeniach, a żaden z zobowiązanych do tego podmiotów nie podjął jeszcze działań w...

04.02.2015

ZNP: w walce o podwyżki wszystkie chwyty dozwolone

Każda forma walki o prawa pracownicze musi być brana pod uwagę. - mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapytany, czy nauczyciele zaczną strajk, jeżeli nie dostaną podwyżek.

03.02.2015

Informacje o skazanych na grzywny trafią do BIG?

GIODO zdecydowanie oponuje przeciwko temu, aby sądy przekazywały biurom informacji gospodarczej informacje o niezapłaceniu orzeczonych grzywien, nawiązek na rzecz Skarbu Państwa czy kosztów sądowych.

03.02.2015

Prawnicy apelują ws. zakazu stosowania tortur

Władze Rzeczpospolitej Polskiej powinny pamiętać o obowiązku poszanowania zasad wynikających z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego i Konstytucji RP, które przewidują zakaz stosowania tortur -...

02.02.2015

Rada ds. Unikania Opodatkowania bez przedsiębiorców

W Radzie ds. Unikania Opodatkowania zabraknie przedstawiciela organizacji zrzeszającej przedsiębiorców lub pracodawców. Konfederacja Lewiatan uważa, że reprezentacja przedsiębiorców pozwoliłaby na...

02.02.2015