Uproszczone podwyższenie kapitału z problemami

Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie uproszczonym jest dopuszczalne tylko w spółce z o.o. Jest to uregulowanie w art. 257 kodeksu spółek handlowych, ale w praktyce powstało wiele wątpliwości...

29.01.2015

Nowy kodeks cywilny potrzebny?

Po 50 latach od uchwalenia Kodeksu cywilnego pojawia się pytanie, czy obecny stan rzeczy wymaga tylko uporządkowania czy może przestał on odpowiadać potrzebom współczesności, co uzasadniałoby...

28.01.2015

RPD: nie wiadomo, kogo przyjąć do przedszkola

Przepisy tzw. ustawy rekrutacyjnej wciąż budzą wiele wątpliwości. Nakazują w pierwszej kolejności przyjmować dzieci z rodzin wielodzietnych, nie definiując jednak tego pojęcia.

27.01.2015

Polisolokaty też objęte podatkiem Belki

Polisolokaty nie pozwalają już na uniknięcie podatku Belki. Od 1 stycznia ten produkt jest objęty tym opodatkowaniem tak samo, jak wszystkie inne produkty generujące dochody kapitałowe. Podatku nie...

27.01.2015

Unijne obywatelstwo jeszcze dalekie od ideału

Instytucja obywatelstwa Unii Europejskiej została wprowadzona Traktatem z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 r. Warto przyglądać się dotychczasowym osiągnięciom i istniejącym wciąż wyzwaniom...

27.01.2015

CBŚP: multiprzestępczość występuje rzadko

Multiprzestępczość występuje już w Polsce rzadko; gangi specjalizują się w konkretnym rodzaju przestępstw, coraz częściej jest to przestępczość gospodarcza i cyberprzestępczość - ocenia komendant...

25.01.2015