Wydatki na prace rozwojowe są kosztem podatkowym

NSA wyrokiem w sprawie o sygnaturze II FSK 2070/12 zakończył spór dotyczący rozliczania kosztów prac rozwojowych. oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu i potwierdził stanowisko...

03.11.2014

Umiarkowana kontradyktoryjność w haskim trybunale

W anglosaskim systemie prawnym obowiązuje zasada pełnej konrtadyktoryjności. W modelu kontynentalnym częściej stosowana jest tzw. kontradyktoryjność ograniczona. A Międzynarodowy Trybunał Karny...

03.11.2014

Pięć ostrzeżeń przed złodziejami tożsamości

Tradycyjne kradzieże kieszonkowe odchodzą do przeszłości. Teraz złodzieje wybierają wyrafinowane metody elektroniczne, ale tak jak przed laty żerują na naszej lekkomyślności i nieuwadze. Generalny...

02.11.2014

Marek Safjan: polskie sądy, europejskie problemy

Polscy sędziowie kierują do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjątkowo mało pytań. Zdaniem sędziego TS Marka Safjana wynika to z tego, że sędziowie mają wciąż kłopot z identyfikacją...

30.10.2014

ZNP: resort edukacji zachęca do prywatyzowania szkół

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie składa broni i walczy o zmiany w rozporządzeniu regulującym zasady podziału subwencji oświatowej. Chce, by MEN wycofało wsparcie dla gmin, nieprowadzących żadnej...

30.10.2014

MS: przepisy o stawkach za urzędówki są w porządku

Przepisy dotyczące stawek adwokackich za urzędówki są zgodne z konstytucją - stwierdza Ministerstwo Finansów w stanowisku do skargi konstytucyjnej złożonej przez jednego z warszawskich adwokatów.

30.10.2014

Seremet: równe traktowanie priorytetem prokuratury

Od początku swego urzędowania na stanowisku Prokuratora Generalnego uznałem równe traktowanie za jeden z priorytetowych kierunków aktywności kierowanej przeze mnie prokuratury - powiedział Andrzej...

29.10.2014

Ewa Kopacz: w Polsce coraz lepszy klimat dla biznesu

W Polsce jest coraz lepszy klimat dla biznesu - powiedziała premier Ewa Kopacz podczas prezentacji raportu Banku Światowego Doing Business Poland 2015. Szefowa rządu podkreśliła, że nasz kraj...

29.10.2014