ZPP donosi na resort finansów do prokuratury

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli resortu finansów, którzy mieli przekroczyć swoje uprawnienia...

06.03.2015

Ustawa o rencie dożywotniej niepotrzebna?

Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, pomimo zdecydowanego oczekiwania wielu społecznych uczestników co do konieczności jej wejścia w życie w trybie pilnym, nie przebrnęła dotąd procesu...

05.03.2015

Legislacja coraz bardziej obywatelska. Ale nie zawsze

Korzystanie z platformy Rządowego Procesu Legislacyjnego jest łatwiejsze i bardziej intuicyjne, a zamieszczone w nim informacje znacznie bardziej czytelne stwierdza Obywatelskie Forum Legislacji....

05.03.2015

Gen. Koziej: jest ciągłość kierowania państwem

Projekt ustawy o powszechnym obowiązku obrony nie jest rozszerzeniem kompetencji prezydenta RP, lecz gwarantuje ciągłość funkcjonowania systemu kierowania państwem w czasie pokoju oraz w czasie...

05.03.2015

UE chce obniżyć standardy w ochronie danych osobowych?

Reforma unijnych przepisów miała wzmocnić standardy ochrony przed inwigilacją przy pomocy nowoczesnych urządzeń. Niestety, prace nad reformą ciągną się już od 3 lat, a na kolejnych etapach projekt...

04.03.2015

Trudna ochrona własności programów komputerowych

Programy komputerowe jako dobra niematerialne powstające w zasadzie wyłącznie poprzez umysłową działalność człowieka, a także mające wyraźny wymiar ekonomiczny powinny podlegaćochronie. Jednak...

03.03.2015

RPO: sąd to nie miejsce na śmieciowe umowy

Rzecznik praw obywatelskich wielokrotnie już interweniowała w sprawie zatrudniania w sądach pracowników tymczasowych i w odpowiedzi słyszała, że po odpowiednich zmianach w prawie proceder ten skończy...

03.03.2015

MS: nadzór potrzebny dla usprawniania sądów

Wzmocnienie pozycji ministra sprawiedliwości w nadzorze nad sądami ma służyć przede wszystkim rozwiązywaniu problemu polskiego wymiaru sprawiedliwości, jakim jest przewlekłość postępowań sądowych...

02.03.2015

Reforma kasacji ma ograniczyć przewlekłość w NSA

Instytucja skargi kasacyjnej w sądownictwie administracyjnym wymaga reformy. Jednak proponowana obecnie zmiana nie rozwiązuje podstawowego problemu, czyli przewlekłości powodowanej przez nadużywanie...

01.03.2015