Kodeks pracy hamuje rozwój firm

Obowiązek wydania świadectwa pracy i przeprowadzania badań lekarskich przez pracowników, urlop na żądanie oraz odpowiedzialność pracodawcy z tytułu lobbingu, to przepisy Kodeksu pracy, które wymagają...

26.02.2010

Podatek u źródła - charakterystyka

Przedmiotem niniejszego komentarza są zagadnienia oglne związane z opodatkowaniem nierezydentw uzyskujących na terytorium Polski dochody z tytułw wymienionych w przepisach art. 21 ustawy o podatku...

25.02.2010

VAT cudzoziemcom trzeba teraz zwracać szybko

Skrócenie terminu zwrotu z dotychczasowych sześciu miesięcy do czterech miesięcy oraz uregulowanie kwestii odsetek od nieterminowych zwrotów, to najważniejsze skutki obowiązującej od początku 2010...

24.02.2010

Rządowy projekt nie uchroni nas przed podsłuchami

Zamiar uporządkowania problematyki związanej z możliwością wykorzystywania materiałów zgromadzonych w ramach utrwalania rozmów i stosowania kontroli operacyjnej jest słuszny twierdzi Helsińska...

23.02.2010

Teresa Romer: sędzia musi zasłużyć na szacunek

We współczesnych społeczeństwach istnieje poczucie zaangażowania w decyzje, które społeczeństw tych dotyczą. Sędziowie są poddawani surowej krytyce oraz żądaniom, aby ich decyzje były zrozumiałe i...

22.02.2010

Adwokaci i radcowie to lobbyści?

Niejasna definicja lobbysty w ustawie sprawia, że do tej kategorii należałoby zaliczyć przedstawicieli niektórych zawodów prawniczych w związku z wykonywaniem przez nich swoich czynności twierdzi na...

21.02.2010

Obronili policjanta z wirusem HIV

Prof. Małgorzata Bednarek i aplikant adwokacki Łukasz Gorka powinni otrzymać tytuł Prawnika Pro Bono za rok 2009 - uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dlaczego? Ponieważ zaangażowali się pro...

19.02.2010

Stanowienie prawa pozostawia wiele do życzenia

W drugim półroczu 2009 r. rząd zrealizował jedynie 26 procent planowanych projektów ustaw. Co więcej z zaplanowanych dziesięciu, szczególnie ważnych ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia...

18.02.2010

Dokumentowanie rozliczeń w VAT. Ewidencje VAT

Realia prawne zaistniałe po 1 maja 2004 r. zmusiły wielu podatnikw do zmiany sposobu ewidencjonowania na potrzeby VAT. Bardzo często, dla prawidłowego rejestrowania zdarzeń opodatkowanych konieczna...

18.02.2010

Projekt Programu Reformy Regulacji 2010-2011

Przygotowany przez resort gospodarki projekt Programu reformy regulacji 2010-2011 stanowi kontynuację działań, tym razem także z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rzecz...

16.02.2010

Klauzula waloryzacyjna ograniczy ryzyko cenowe wykonawcy

Uczestnicy zamówień publicznych nie mogą wprowadzać istotnych zmian do obowiązujących już umów. Co jednak zrobić, gdy od momentu składania oferty warunki zmieniły się na tyle, że zlecenie nie może...

15.02.2010